Lingwiści, możecie już planować wakacyjne staże

Lingwiści, możecie już planować wakacyjne staże

W tym roku w wakacyjnych stażach wezmą udział studenci lingwistyki stosowanej, dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz historii. Ciągle czekamy na decyzje dotyczące kierunków i lat, na których nie został spełniony wymóg 30% zgłoszeń w stosunku do ogólnej liczby studentów.

Staże mogą już planować wszyscy kandydaci z lingwistyki stosowanej. Kandydatów z pozostałych lat i kierunków było zbyt mało, żeby już teraz można było uruchomić dla nich programy stażowe. Ale mimo zakończonej rekrutacji, można jeszcze zgłaszać się do udziału w stażach. Szczególnie zachęcamy studentów I roku II stopnia filologii germańskiej, gdzie do wymaganego limitu brakuje jednej osoby, studentów III roku filologii polskiej (brakuje dwóch osób) oraz studentów II roku II stopnia filologii angielskiej (brakuje trzech osób).

Szczegółowe informacje o wynikach rekrutacji i dalszym postępowaniu zostaną opublikowane na stronie https://whum.ujk.edu.pl/aktualnosci-2021/ w terminie do 10 maja. Jeśli ktoś chciałby odbywać staż indywidualnie u wybranego przez siebie pracodawcy, zachęcamy do nawiązywania wstępnych kontaktów.