Zapraszamy na spotkanie koła naukowego „Teatr C112”

Zapraszamy na spotkanie koła naukowego „Teatr C112”

Szanowni Państwo,
zapraszamy na spotkanie koła naukowego „Teatr C112”, które odbędzie się online, na MS Teams, w najbliższy czwartek, 14 stycznia, o godzinie18.00. Koło działało prężnie przy niegdysiejszym Instytucie Filologii Polskiej pod kierownictwem p. Karoliny Gregorczyk. Czas jednak nieubłaganie płynie, dotychczasowi członkowie zakończyli już swoją edukację na UJK. Pojawiła się jednak w grupie obecnych studentów Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa chęć wznowienie działalności Koła w nieco poszerzonej formule, co być może pociągnie za sobą również zmianę jego nazwy.
Celem najbliższego spotkania będzie podsumowanie dotychczasowej działalności, przedstawienie nowych planów i inicjatyw, wyłonienie władz Koła oraz sprawy różne.
Koło naukowe „Teatr C112” adresowane jest do studentów UJK zainteresowanych teatrem oraz filmem, sztukami audiowizualnymi, literaturą w teatrze i filmie. Naszym celem jest nie tylko poszerzanie wiedzy, ale też dyskusje, wspólne poznawanie wybitnych dzieł teatralnych i filmowych, własna twórczość studentów oraz wspieranie i rozwijanie zainteresowań naukowych związanych ze sztukami audiowizualnymi. Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w spotkaniu na niżej podane adresy - prosimy o podawanie numerów albumów w celu dołączenia chętnych do zespołu na platformie MS Teams.

Z pozdrowieniami
dr hab. prof. UJK Diana Poskuta-Włodek dposkuta@ujk.edu.pl
dr Monika Bator monika.bator@ujk.edu.pl

Źródło zdjęcia:
https://www.facebook.com/.../a.15081579.../1829373287309360/