Recent Posts by dr hab. prof. UJK Alicja Gałczyńska

PRAKTYKI NAUCZYCIELSKIE

Informuję, że - zgodnie z Zarządzeniem nr 132/2020 Rektora UJK (https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_132_2020.html) - praktyki nauczycielskie z II roku I stopnia oraz I roku II stopnia zostają przełożone na następny rok akademicki. Mimo braku zaliczenia tych praktyk będą mieli Państwo ZALICZONY rok akademicki 2019/20. Alicja Gałczyńska (wicedyrektor ILiJ)...
Czytaj więcej

OCEŃ NAS!

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zaprasza studentów do anonimowej oceny jakości kształcenia na Uczelni Szanowna Studentko/ Szanowny Studencie Chcemy poznać Twoją opinię na temat jakości kształcenia w Uniwersytecie. Chcemy poznać Twoją opinię na temat jakości obsługi administracyjnej dziekanatu oraz jednostek UJK, z których korzystaliście (Biblioteki, Studium Języków Obcych, Uniwersyteckiego Centrum Sportu, Domu Studenta, Centrum Nauki i Kultury,...
Czytaj więcej

FILOLOGIA POLSKA I STOPIEŃ

Na studiach I stopnia (licencjackich) oferujemy 2 bloki kształcenia: - nauczycielski (przedmioty z zakresu specjalnych potrzeb komunikacyjnych), - nienauczycielski (przedmioty redakcyjno-wydawnicze). Absolwent filologii polskiej nauczycielskiej (blok specjalne potrzeby komunikacyjne) może być zatrudniony w szkołach podstawowych jako nauczyciel języka polskiego z kompetencjami w zakresie rozpoznawania specjalnych potrzeb komunikacyjnych oraz zakłóceń w sferze komunikacji. Zostaje wyposażony w podstawową wiedzę i...
Czytaj więcej

Recent Comments by dr hab. prof. UJK Alicja Gałczyńska

No comments by dr hab. prof. UJK Alicja Gałczyńska yet.