Recent Posts by dr hab. prof. UJK Alicja Gałczyńska

EGZAMINY DYPLOMOWE W TRYBIE ON-LINE

Zgodnie z Zarządzeniem 99/2020 Rektora UJK egzaminy dyplomowe odbywać się będą w formie zdalnej z w ramach synchronicznego kontaktu on-line z wykorzystaniem oprogramowania MICROSOFT TEAMS. Zarządzenie jest dostępne na stronie internetowej UJK w BIP'-e: https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_99_2020.html. Student, który chce przystąpić do egzaminu w formie zdalnej, powinien: 1. spełnić wszystkie wymogi określone przepisami Rozdziału IX "Regulaminu studiów"; 2. po...
Czytaj więcej

Recent Comments by dr hab. prof. UJK Alicja Gałczyńska

No comments by dr hab. prof. UJK Alicja Gałczyńska yet.