OGŁOSZENIE 3-2021/2022

LII OLIMPIADA LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO Uprzejmie przypominam, że termin składania prac (I etap - zawody szkolne) mija 10 grudnia 2021 r. Prace powinny być przesłane w wersji papierowej na adres: OLiJP Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa, ul. Uniwersytecka 17, 25-406 Kielce, tel. 41 349-71-20,   zaś w wersji pdf na adres: pasichlidia@gmail.com Równocześnie […]

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE 2-2021/2022

LII OLIMPIADA LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO W roku szkolnym 2021/2022 odbędzie się 52. edycja olimpiady. Tematy na zawody szkolne, bibliografie oraz wskazówki są zamieszczone na stronie Komitetu Głównego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego http://www.olijp.pl w zakładce Dla uczestników: https://www.olijp.pl/?q=node/6400 Regulamin znajduje się na w zakładce: O olimpiadzie/Regulamin: https://www.olijp.pl/?q=node/27 Konsultacje dotyczące prac szkolnych (interpretacji, wskazówek, zakresu i redakcji prac) […]

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE 1-2021/2022

LII  OLIMPIADA LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO W roku szkolnym 2021/2022 odbędzie się 52. edycja olimpiady. Tematy na zawody szkolne, bibliografie oraz wskazówki są zamieszczone na stronie Komitetu Głównego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego http://www.olijp.pl w zakładce Dla uczestników: https://www.olijp.pl/?q=node/6400 Regulamin znajduje się na w zakładce: O olimpiadzie/Regulamin: https://www.olijp.pl/?q=node/27 Konsultacje dotyczące prac szkolnych (interpretacji, wskazówek, zakresu i redakcji prac) […]

Czytaj więcej
Skip to content