Dr Dorota Gonigroszek


Dr Dorota Gonigroszek


Sylwetka naukowa

Doktor nauk humanistycznych (dyscyplina: językoznawstwo), autorka ok. 40 artykułów naukowych i rozdziałów w pracach zbiorowych, redaktorka i współredaktorka 6 monografii, autorka 1 monografii.

Temat pracy doktorskiej: Basic and non-basic colour terms in English idiomatic expressions: a cognitive study. Recenzenci: prof. dr hab. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk, prof. UG dr hab. Danuta Stanulewicz-Skrzypiec

Studia podyplomowe:

2018–2019 r. – studia podyplomowe „Prawo podatkowe” – Uniwersytet Łódzki

2015–2016 r. – studia podyplomowe „Nowoczesne technologie w edukacji i kształceniu” – Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie

Praca dyplomowa: Rola korpusów językowych w nauczaniu języków obcych

2011–2012 r. – studia podyplomowe „Zarządzanie oświatą” – Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej

Praca dyplomowa: System podnoszenia motywacji pracowników placówki oświatowej rola dyrektora szkoły i oczekiwania nauczycieli

2006–2007 r. – studia podyplomowe w zakresie integracji europejskiej – Centrum  Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego

 

Zainteresowania naukowe

Językoznawstwo kognitywne, językoznawstwo korpusowe, pochodzenie języka w wymiarze gatunkowym, terminologia specjalistyczna, akwizycja języka, teoria przekładu

 

Wybrane publikacje

Monografie

Gonigroszek D. (2019), English Colour Terms in Figurative Language: A Cognitive Study, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach: Piotrków Trybunalski.

Redakcja

  1. Szmigiero, K. i D. Gonigroszek, red. “In Sickness and in Health:” Interdisciplinary Perspectives on Illness. Piotrków Trybunalski: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim, 2017.
  2. Szmigiero, K. i D. Gonigroszek, red. Zdrowie i choroba w badaniach humanistycznych i społecznych.  Piotrków Trybunalski: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim, 2017.

Rozdziały w monografiach

  1. Gonigroszek, D. “Karl-Dedecius – tłumacz, ambassador kultury polskiej w Niemczech, humanista osamotniony” W: M. Karkowska (red.). Biografie Nieoczywiste. Przełom, kryzys, transgresja w perspektywie interdyscyplinarnej, Łodź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. 2018.
  2. Gonigroszek. D. “Polska terminologia medyczna – spojrzenie diachroniczne” W: R. Maćkowiak i E Wojtczak (red.) Bogactwo językowe i kulturowe w oczach Polaków i cudzoziemców. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017.
  3. Gonigroszek, D. “Kolory zdrowia i choroby – analiza wyników badania ankietowego” W: E. Komorowska I D. Stanulewicz (red.). Barwa w Języku, Literaturze i Kulturze VIII, Szczecin: Volumina. 2017.

Artykuły w czasopismach

Dorota Gonigroszek (2018). Rak nie jest chorobą – opiniotwórcza siła publikacji, „Media Kultura, Społeczeństwo” 13/2018, 125-132.

Dorota Gonigroszek (2017). Ruch antyszczepionkowy w Polsce – medialna wojna na słowa, „Media Kultura, Społeczeństwo” 11-12/2016-2017, 117-126.

Kontakt

dorota.gonigroszek@ujk.edu.pl