dr Ewa Wiśniewska


dr Ewa Wiśniewska (zdjęcie)Kontakt: ewwisniewska@ujk.edu.pl
Sylwetka pracownika
Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. Tytuł magistra filologii angielskiej uzyskała w 2008 roku, a stopień doktora w zakresie literaturoznawstwa angielskiego i amerykańskiego w 2013 roku.
Najważniejsze publikacje
Monografia:
Wiśniewska, E. The Evolution of Female Characters in the Selected Works by Ursula K. Le Guin. Piotrków Trybunalski, 2020.
Redakcja tomu:
Redakcja tomu:
Iga M. Lehman, Ewa Wiśniewska. “Kwartalnik Neofilologiczny”, LXV, 2/2018.
Rozdziały w monografiach:

 • Wiśniewska, E. Kwestia polska w literaturze anglojęzycznej przełomu XIX i XX w., [w:] Ku wolności… Czynniki wewnętrzne i międzynarodowe powstania niepodległych państw w Europie Środkowo-Wschodniej w XIX-XX wieku, Łódź 2012, s. 185-194.
 • Wiśniewska, E. Moral Lessons or Contemporary Soap Operas? The Evolution of Fairy Tales in the Digital Era, [w:] Language, Literature and Teaching at the Time of the Digital Revolution, Łódź 2015, ss. 59-67.
 • Wiśniewska, E. The Language of Magic in Ursula K. Le Guin’s Earthsea Cycle, [w:] „W kręgu zagadnień literatury powszechnej”, red. R. Kotowski i I. Mityk, Kielce 2019, ss. 229-243.

Artykuły w czasopismach:

 • Wiśniewska, E. Realizm magiczny w malarstwie, „Masovia Mater”, 2008, nr 6/262.
 • Wiśniewska, E. Realizm magiczny w literaturze, „Masovia Mater”, 2008, nr 10/266.
 • Wiśniewska, E. Pierwsza dama amerykańskiej fantastyki, „Masovia Mater”, 2010, nr 4/288.
 • Wiśniewska, E. Szarża kawalerii w wierszu Alfreda Tennysona, „Masovia Mater”, 2010, nr 7/291.
 • Wiśniewska, E. The Perception of Queen Victoria in American Press of Her Times., „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne”, T. 18.  Piotrków Trybunalski 2017.
 • Wiśniewska, E. The Press Depiction of the Triangle Shirtwaist Factory Fire in New York on March 25, 1911. „Studia  z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku”, 2016, ss.123-131.
 • Wiśniewska, E. Pożytki ze znajomości dokonań amerykańskiej digitalizacji. „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego”, 2017.
 • Wiśniewska, E. The Female Side of the Story: the War with Latium in Lavinia by Ursula K. Le Guin and Its Educational Value. “Dyskursy o kulturze”, Łódź 2017.
 • Wiśniewska, E. Original Heroes or Norse Gods Copies? The Depiction of Characters in Ursula K. Le Guin’s Rocannon’s World. “Dyskursy o kulturze”, Łódź 2017.
 • Wiśniewska, E. Polish Struggle for Independence in the Eyes of American Press of 1914-1918, [w:] „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne”, T. 19, Piotrków Trybunalski 2018.
 • Wiśniewska, E. Eaten and Forgotten. The Depiction of the Afterlife in Ursula K. Le Guin’s Fantasy. “Kwartalnik Neofilologiczny”, LXV, 2/2018, ss. 312- 322.

Zainteresowania naukowe

 • Literatura fantastyczna, ekofeminizm, gender studies,  historia XIX wieku, historia Anglii, historia kobiet.

<< Wstecz

Skip to content