Dr hab. Agnieszka Kaleta prof. UJK


dr hab. Agnieszka Kaleta prof. UJK


Sylwetka naukowa

Absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu Łódzkiego.

W 2005 uzyskała stopień naukowy doktora na podstawie rozprawy zatytułowanej Metaphors in English and Polish business journalism,  promotor prof.  B. Lewandowska-Tomaszczyk).

W 2015 roku uzyskała stopień naukowy dr habilitowanego na podstawie rozprawy zatytułowanej English sentential complementation: A usage-based approach (Wydział Filologiczny UŁ).

Zainteresowania naukowe

Zagadnienia związane z elementami składni języka angielskiego i polskiego (również w perspektywie porównawczej), językiem figuratywnym (metafora, metonimia), a także nauczaniem j. angielskiego jako języka obcego. W swojej pracy korzysta z teorii wypracowanych w ramach modelu językoznawstwa funkcjonalnego oraz kognitywnego, a także z metodologii  językoznawstwa korpusowego.

Wybrane publikacje

Monografie :

Kaleta, A. 2014. English Sentential Complementation: A Usage-Based Approach. Piotrków Tryb. Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie. 309 stron

Kaleta, A. 2019. Metaphors in business and economics: a frequency, corpus-based study. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Kaleta, A. (w planie wydawniczym na rok 2020), The semantics of Polish complementation.

 

Artykułu naukowe:

Kaleta, A. 2002. English for Specific Purposes and English for Business Purposes: issues and approaches. [W:] Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Anglica 4, Łódź University Press; str. 141- 159

Kaleta, A. 2003. Metaphors we do business by. [w:] PALC 2001 Practical applications in Language corpora, (red.) Barbara Lewandowska-Tomaszczyk, Peter Lang,  str. 447- 464

Kaleta, A. 2007. A Corpus-based research into metaphor – what do we gain? [W:] Corpora and ICT in Language Studies, (red.), J. Waliński, K. Kredens, S. Goźdź-Roszkowski. Frankfurt/Main: Peter Lang, str. 309-322

Kaleta, A. 2007. Subjectivity in thought and language - the case of certainly and surely.

[W:] Modern Developments in Linguistics And Language Teaching, (red.) Dubrovskaya D.B., Kuczyński, M., Abramova, Penza University Press: Penza, Moscow, str. 125-132

Kaleta, A. 2007. Metaphors in Economic Discourse – An Axiological Aspect. [W:] Challenging tasks for psycholinguistics in the new century, (red), J. Arabski, Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek: Katowice, str. 183-191

Kaleta, A. 2008, Językoznawstwo Kognitywne w Nauczaniu Języka Angielskiego. [W:] Język-poznanie-zachowanie: Studia nad psycholingwistycznymi aspektami przyswajania języka, (red.), Jan Majer, Joanna Nijakowska, Łódź: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, str. 29-51

Kaleta, A. 2008. Synonymy, Cognitive Linguistics and English Language Teaching. [W:] Applied Linguistics Annual, (red.), M. Kuczyński, J. Zawodniak. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, str.17-29

Kaleta, A. 2008. Humorous Synonyms – Frame Shifting and Conceptual Integration. [W:] Humor: Theory, Applications, Practices, (red), A. Kwiatkowska, & S. Dżereń-Głowacka. Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, str. 19-29

Kaleta, A. 2008. Corpus-cognitive methods in discriminating between synonyms - a case of ‘to end’ and ‘to finish’. [W:] Corpus Linguistics, Computer Tools, and Applications-State of the Art, (ed.), B. Lewandowska-Tomaszczyk. Frankfurt/Main: Peter Lang. str. 235-251

Kaleta, A. 2009. English aspectual verbs and their complements – the case of ‘begin’ [W:] Cognitive Corpus Linguistics Studies, (red.), B. Lewandowska-Tomaszczyk & K. Dziwirek. Frankfurt/Main: Peter Lang, str. 173-190

Kaleta, A. 2009. Teaching the English Present Tense: A Cognitive Linguistics Approach. [W:] Studies in Language and Methodology of Teaching Foreign languages. PASE Papers 2008, (red.), Marek Kuźniak, Bożena Rozwadowska. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut, str. 217-325

Kaleta, A. 2009. Gerundium czy bezokolicznik? Model funkcjonalno-kognitywny w nauczaniu gramatyki języka angielskiego jako języka obcego. [W:] Język, Poznanie, Zachowanie. Perspektywy i Wyzwania W Studiach Nad Przyswajaniem Języka  Obcego, (red.) Joanna Nijakowska. Łódz: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, str. 88-110

Kaleta, A. 2009. “Cognitive approaches to grammar and L2 grammar teaching”.  Linguistics Applied, Volume I: 70-83

Kaleta, A. 2010. Cease to do or cease doing? From corpora to cognition. [W:] B. Bierwiaczonek and A. Turula (eds), Studies in Cognitive Semantics, Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, str. 99-115

Kaleta, A. 2011. English non-finite complementizers in aspectual constructions: a distinctive collexeme analysis [W:] Bierwiaczonek, B., Cetnarowska, B. and Turula, A. (red.), Syntax in Cognitive Grammar. Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, str. 149-168

Kaleta, A. (2012) English non-finite complementation revisited. [W:] Kosecki, K and Badio, J. (red.), Cognitive Processes in Language. Frankfurt Am Main. Peter Lang, str. 65-77

Kaleta, A. 2012. Gramatyka Konstrukcji w teorii i praktyce. [W:] Przestrzenie Kognitywnych Poszukiwań (red.) Alina Kwiatkowska. Łódz: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, str. 227-242

Kaleta, A. 2012. The English  gerund vs. the to-infinitive:  the case of aspectual constructions. [W:] Selected Papers from UK-CLA Meetings, Volume 1: 323-341

(www.uk-cla.org/proceedings ).

Kaleta, A. 2014. Admit and its Complements: A Corpus-Based Study. [W:] Łyda, Andrzej, Grzegorz Dróżdż (red.), Dimensions of the Word, UK: Cambridge Scholars Publishing, str. 84-105.

Kaleta, A. (2016). The binding hierarchy and infinitival complementation in English and in Polish: a contrastive study. [W]: Dróżdż, Grzegorz (red.), Studies in Lexicogrammar. Amsterdam John Benjamins. 143-160

Kaleta, A. (2016). The English get-passive revisited. [W]: Fabiszak, M. K. Krawczak. Rokoszewska K. (red.) Categorization in Discourse and Grammar. Frankfurt am Main: Peter Lang., 267-283

Kaleta, A. LaMiCuS  Corpus-based methods in cognitive semantics: The case of English clausal complementation,  No. 1 (1) 2017, 88-109.

Kaleta, A. 2018. English and Polish post-verbal complementation: A study in cognitive contrastive semantics, [W]:  Paulina Biały and Bożena Cetnarowska (red.) Studies in Contrastive Semantics, Pragmatics, and Morphology. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. 39-53

Kaleta, A. (2019).  Idiomatic syntax: the case of Polish mieć+infinitive construction. [W]: Zbróg, Piotr (red.), System i norma w perspektywie lingwistycznej. Kielce: Muzeum Narodowe w Kielcach, str.105-118.

Kaleta Agnieszka: Metaphors in business and economics: A quantitative, corpus-based study

Kontakt

agnieszka.kaleta@ujk.edu.pl