dr hab. Andrzej Korczak, prof. UJK


dr hab. Andrzej Korczak, prof. UJK


ORCID ID 0000-0002-2563-9201

Zainteresowania naukowe

Filozofia presokratyków, mądrość zawarta w mitologii greckiej; egzystencjalna treść najważniejszych mitów, które ukształtowały kulturę śródziemnomorską; interpretacje greckich mitów w świetle krytycznej analizy teorii mitów: M. Eliadego, J. Campbella, E. Fromma i C. G. Junga.

Publikacje naukowe (wybór)

 • Philosophical and psychologikal sense of the myth of Theseus and Minotaur, [w:] New Dimensions in the quality of life. Interdysciplinary Research, eds. E. Probisowa, J. Polacko, York University, 2019, s. 87-94.
 • Oblicza mądrości. Heraklit i Laozi, Warszawa 2017.
 • Indyjskie inspiracje teorii mitu Mircei Eliadego i Josepha Campbella, Warszawa 2015.
 • Filozoficzne interpretacje teorii mitu Mirci Eliadego, Josepha Campbella i Ericha Fromma, Kraków 2013; wyd. II: Zakopane 2015.
 • The presocratic philosophers: A new interpretation, Alabama State, 2013.
 • Nić Ariadny. Teorie bytu presokratyków a myśl współczesna, Warszawa 2012.
 • Why the water? The vision of the world by Thales of Miletus, w: ,,İlahiyat Dergisi” 2013/35, s. 43-52.
 • Od mitu do logosu, Warszawa 2011.
 • Heraklit i Lao-zi, Kraków 2009.
 • Sekty i nowe ruchy religijne, Kraków 2008.
 • Mądrość Starożytnych Greków, Kraków 2007.

Kontakt

andrzej.korczak@ujk.edu.pl 

 

Dane adresowe

Zakład Badań Kulturowych

Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK

Uniwersytecka 17

25-406 Kielce

Pokój nr 261

Tel.