dr hab. Danuta Mucha, prof. UJK


dr hab. Danuta Mucha, prof. UJK


ORCID ID: 0000-0001-7023-0993

1979 – tytuł magistra filologii rosyjskiej, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny.

2005 – stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, Uniwersytet Opolski, Wydział Filologiczny.

2013 – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, Uniwersytet Opolski, Wydział Filologiczny.

2019 – stanowisko profesora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

Zainteresowania naukowe

Teoria przekładu, literatura dla dzieci i młodzieży, literatura powszechna, creative writing. Literaturoznawcze i kulturoznawcze aspekty studiów latynoamerykanistycznych.

Publikacje naukowe (wybór)

  • Danuta Wawiłow (1942-1999). Życie i twórczość, Piotrków Trybunalski 2005.
  • Pozaprogramowe formy kultury literackiej studentów polonistyki (na przykładzie Filii Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim), Piotrków Trybunalski 2006.
  • Szkice z literatury powszechnej, Łódź 2008.
  • Twórczość sceniczna Igora Sikiryckiego, Piotrków Trybunalski 2009.
  • Creative writing. Twórcze pisanie, Łódź 2014.
  • Gwatemala w międzynarodowych kontekstach kulturowych, Piotrków Trybunalski 2015.
  • Polacy w Ameryce Łacińskiej. Słownik biobiliograficzny, Łódź 2016.
  • Dagoberto Vasquez Castañeda (1922-1999) – portret artysty latynoamerykańskiego, Piotrków Trybunalski 2018.
  • Kreatywność w dydaktyce szkoły wyższej. (Obszar studiów latynoamerykanistycznych) Piotrków Trybunalski 2018.
  • Miguel Ángel Asturias (1899-1974). Pisarz i dzieło, Piotrków Trybunalski 2019.

Kontakt

danuta.mucha@ujk.edu.pl

Dane adresowe

Zakład Badań Kulturowych

Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK

Uniwersytecka 17

25-406 Kielce

Pokój nr 260

Tel.