dr hab. Diana Poskuta-Włodek, prof. UJK


dr hab. Diana Poskuta-Włodek, prof. UJK


https://orcid.org/0000-0002-4665-0864

Zainteresowania naukowe:

Teatr i dramat polski XIX–XXI wieku; polskie i europejskie nurty estetyczne i ideowe inscenizacji XX wieku; awangarda teatralna w dwudziestoleciu międzywojennym; teatr kobiecy i feministyczny; strategie adaptacyjne w teatrze; dokumentacja przedstawień oraz życia teatralnego; źródłoznawstwo teatralne.

Wybrane publikacje:

  1. Sprawozdania Komisji Teatralnej w Krakowie 1893–1911. Napisali Karol Estreicher i Józef Flach, wstęp, oprac. i przypisy Diana Poskuta-Włodek, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1992, ss. 319.
  2. Trzy dekady z dziejów sceny. Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie w latach 1918–1945, Księgarnia Akademicka, Kraków 2001, ss. 385.
  3. Wróg mężczyzny w Krakowie. Polska dramaturgia kobieca w teatrze krakowskim okresu międzywojennego, w: Inna scena. Kobiety w historii i współczesności teatru polskiego, pod red. Agaty Adamieckiej-Sitek i Doroty Buchwald, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Warszawa 2006, s. 61–67.
  4. Temat zamknięty?, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2007, nr 77, s. 85–89.
  5. Dzieje teatru w Krakowie 1918–1939. Zawodowe teatry dramatyczne, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2012, ss. 601.
  6. Piłsudski i Legiony w teatrze krakowskim, „Pamiętnik Teatralny” 2018, z. 3, s. 50–76.
  7. Zmowa kobiet? Inscenizacje feministyczne w polskim teatrze dwudziestolecia międzywojennego, „Przestrzenie Teorii” 2015, z. 23, s. 105–120.
  8. Egzemplarz teatralny – między repertuarem a archiwum, „Pamiętnik Teatralny” 2016, z. 1/2, s. 52–76.
  9. Byrscy – etos teatru, pod red. Diany Poskuty-Włodek, Instytut Filologii Polskiej UJK, Kielce 2017, ss. 294.
  10.  Adam Dobrodzicki i jego inscenizacja „Ulicy dziwnej”, w: Reducie na stulecie. Studia i rozpoznania, pod red. Dariusza Kosińskiego i Wandy Świątkowskiej, Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego, Warszawa 2919, s. 212–237.

Kontakt:

dposkuta@ujk.edu.pl