dr hab. Pelagia Bojko prof. UJK


dr hab. Pelagia Bojko prof. UJK


https://orcid.org/0000-0003-2363-5773

Zainteresowania naukowe:

Literatura polska XIX  wieku – w tym szczególnie twórczość Cypriana Norwida i Juliusza Słowackiego; kulturowe i religijne wymiary literatury polskiego romantyzmu; epistolografia romantyczna; obyczaje i wierzenia w dziełach tworzonych przez romantyków.

Wybrane publikacje:

  1. Oblicze człowieka. Rysy autoportretu w listach C. K. Norwida, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2004, ss. 440.
  2. Sfera słów wielkich. „Człowiek” i „człek” w liryce C. K. Norwida, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2006, ss. 148.
  3. W stronę Jerozolimy Słonecznej. Kategoria światła w wizerunkach postaci w „Królu-Duchu” J. Słowackiego, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2008, ss. 177.
  4. Wizualizacje twarzy w poezji romantyków polskich. Mickiewicz – Słowacki – Krasiński – Norwid, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2011, ss.
  5. Kraj lat dziecinnych w poezji Lenartowicza. Motywy i obrazy, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2014, ss. 250.
  6. Miejsca tułacze i ojczyźniane. Reminiscencje epistolarne, w: Norwid: Listy, listy…, pod red. Łukasza Niewczasa, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, s. 249–261.
  7. Kultura wieku XIX w oczach Norwida, Wydawnictwo UJK w Kielcach, Piotrków Trybunalski 2018, ss. 190.
  8. Wokół folkloru i religii. Kulturowe kręgi w literaturze polskiego romantyzmu, Wydawnictwo UJK w Kielcach, Piotrków Trybunalski 2018, ss. 298.
  9. Wierzenia ukraińskie w „Zamku kaniowskim” Seweryna Goszczyńskiego, „Świat i Słowo” 2018, nr 1(30), s. 95–109.
  10. Okiem Zygmunt Krasińskiego – ojczyźniane obyczaje? (Na podstawie młodzieńczych listów do ojca), w: Z problematyki badań literaturoznawczych, pod red. Małgorzaty Krzysztofik, Muzeum Narodowe w Kielcach, Kielce 2019, s. 61–75.

Kontakt:

pbojko@ujk.edu.pl