dr Julita Woźniak


dr Julita Woźniak


ORCID: 0000-0002-2691-1609

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa – filologia angielska, wykładowca w Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim, trener międzykulturowy i trener edukacji globalnej, członkini Stowarzyszenia SIETAR Polska (Society of Intercultural Education, Training and Research).

Zainteresowania badawcze: 

krytyczna analiza dyskursu, dyskurs migracyjny i językowe wyznaczniki mowy nienawiści, komunikacja międzykulturowa.

W latach 2015-2018 badała zjawisko internetowej mowy nienawiści w ramach międzynarodowego projektu naukowego; prowadziła warsztaty międzykulturowe m.in. dla licealistów, studentów, nauczycieli, seniorów, funkcjonariuszy policji i wolontariuszy pracujących z imigrantami.

Wybrane publikacje:

Monografia

 • Discursive representations of Polish migrants in the British media space: ‘Us’ and ‘Them’ relation in selected press titles, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.

Artykuły naukowe

 • Jak Polak widzi Innego? Wpływ mowy nienawiści skierowanej do osób odmiennych kulturowo na społeczną percepcję Innych, w: Tomasz Kaczmarek, Joanna Raźny (red.), Być w mniejszości, być mniejszością, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019, s. 287-311 (współ. Monika Kopytkowska).
 • Wrogość mieszka w języku. Mowa nienawiści kierowana do muzułmanów na przykładzie komentarzy internetowych dotyczących protestu przeciw islamofobii, w: Piotr Zbróg (red.) Język w komunikowaniu i dyskursie, Muzeum Narodowe w Kielcach, Kielce 2019, s. 283-297.
 • Mobilizing against the Other: Cyberhate, refugee crisis and proximization, w: Monika Kopytowska (red.), Contemporary discourses of hate and radicalism across space and genres, John Benjamins, 2017, s. 57–97 (współ. Monika Kopytowska, Łukasz Grabowski).
 • Youth and hate speech in the (mediatised) public sphere, w: Stavros Assimakopoulos, Fabienne H. Baider i Sharon Millar (red.), Online hate speech in the European Union: a discourse-analytic perspective, Springer 2017, s. 54–57 (współ. Monika Kopytowska, Łukasz Grabowski).
 • From ‘patriotism’ to hate: axiological urgency in online comments related to refugees, w: Stavros Assimakopoulos, Fabienne Baider i Sharon Millar (red.), Online hate speech in the European Union: a discourse-analytic perspective, Springer 2017, s. 32–38 (współ. Monika Kopytowska, Łukasz Grabowski).
 • Od studenta do menedżera kompetentnego międzykulturowo: warsztaty międzykulturowe dla studentów, „Perspektywy kultury – Perspectives on Culture” nr 17 (2/2017), s. 81-97 (współ. Agnieszka Staszczyk).
 • „Inny” według polskiego internauty. Mowa nienawiści wobec osób odmiennych kulturowo na przykładzie komentarzy dotyczących uchodźców, umieszczanych na portalu Youtube, „Dyskursy o kulturze – Discourses on Culture” 2016, nr 6, s. 181-201 (współ. Monika Kopytowska).
 • Od braku grzeczności do mowy nienawiści. Jak niska jakość języka  degraduje kulturę, „Dyskursy o kulturze – Discourses on Culture” 2016, nr 4, s. 187-201 (współ. Monika Kopytowska).
 • Odezwij się, a zdradzisz mi swoją płeć. Podobieństwa i różnice między stylami  konwersacyjnymi kobiet i mężczyzn, w: Krystyna Kujawińska Courtney i Monika Sosnowska (red.), Kultura spod znaku gender, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 71-85.
 • Discursive representations of Polish migrants in the British media space: ‘Us’ and ‘Them’ relation in selected press titles, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.

Kontakt:

julita.wozniak@ujk.edu.pl