dr Katarzyna Chmielewska


dr Katarzyna Chmielewska


ORCID: 0000-0002-0438-4115

Zainteresowania naukowe:

Proza polska i światowa XX wieku; interpretacja dzieł literackich, tekstów kultury, obrazów metaforycznych i paraboli w pracy coacha, mentora, tutora; twórczość pisarzy regionu świętokrzyskiego; teksty użytkowe – rozwijanie metodyki badań i badania tekstów sporządzonych rękopiśmiennie lub technicznie (anonimy, listy, testamenty, ciągi konwersacyjne – z uwzględnieniem identyfikacji autora i pozyskania tzw. danych osobopoznawczych).

Wybrane publikacje:

  1. Między heroizmem a hedonizmem: o Zofii Romanowiczowej „Przejściu przez Morze Czerwone”, „Studia Kieleckie KTN. Seria Filologiczna” 2001, nr 3, s. 77–91.
  2. Stanisław Nowak, w: Pisarze regionu świętokrzyskiego, seria I, t. 10, pod red. Jana Pacławskiego, Kieleckie Towarzystwo Naukowe i Akademia Świętokrzyska, Kielce 2002, s. 121–146.
  3. Twórczość poetycka Zofii Górskiej-Romanowiczowej, „Studia Filologiczne Akademii Świętokrzyskiej” 2002, t. 15, s. 171–200.
  4. Dialog języków w prozie Zofii Romanowiczowej, w: Kultura tworzona w dialogu cywilizacji Europy, pod red. Lucyny Rożek i Szczepana Jabłońskiego, t. 3, WSP w Częstochowie, Częstochowa 2003, s. 73–81.
  5. Azyl cudzej tożsamości. „Na Wyspie” Zofii Romanowiczowej, „Rocznik Świętokrzyski” 2004, seria A, nr 28, s. 99–109.
  6. Opus magnum. „Skrytki” Zofii Romanowiczowej, w: Wokół literatury i kultury, pod red. Janusza Detki, Marka Kątnego, Stanisława Rogali, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2005, s. 37–50.
  7. „Umówmy się: ty jesteś moim domem” – duchowa wspólnota, rodzina i macierzyństwo w prozie Zofii Romanowiczowej, w: Dialog z rzeczywistością. Język. Literatura. Kultura, pod red. Zbigniewa Trzaskowskiego, Instytut Filologii Polskiej AŚ i Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce 2007, s. 15–26.
  8. Coaching – pasja – rozwój. Okiem filologa, psychografologa i pismoznawcy, w: Kobieta – naukowiec – przedsiębiorca, pod red. Ewy Grzegorzewskiej-Ramockiej, Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej na zlecenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2011, s. 87–108.
  9. Twórcze flirty awangardy – w stronę typografii, w: Między retoryką manifestów a nowoczesnością. Literatura – sztuka – film, pod red. Krzysztofa Jaworskiego i Piotra Rosińskiego, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Kielcach, Kielce 2011, s. 17–32.
  10. Metamorfoza i wędrówka jako figury transgresji. O filmie „Mój brat niedźwiedź” („Brother bear”, USA 2003) oraz [we współautorstwie z Ewą Boksą] Rola bajek terapeutycznych w terapii logopedycznej, w: Koziołek Matołek i inne bajkowe zwierzęta w tekstach literatury i kultury w: Koziołek Matołek i inne bajkowe zwierzęta w tekstach literatury i kultury, pod red. Moniki Bator, Barbary Gierszewskiej, Karoliny Kępczyk, Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie i Instytut Filologii Polskiej UJK, Kielce 2016, s. 111-121 oraz s. 26-35.

Kontakt:

katarzyna.chmielewska@ujk.edu.pl