Rada Recenzentów:

  • prof. dr hab. Irina Oukhvanova
  • dr Łukasz Stolarski
  • dr Urszula Niekra

 


Powrót