KOLOKWIUM  to czasopismo dla wszystkich studentów, którzy podejmują pierwsze próby prowadzenia badań naukowych, jak również platforma internetowa umożliwiająca publikację ich wyników w formie artykułów naukowych, prezentacji projektów badawczych czy recenzji literatury przedmiotu w językach kierunkowych, tj. angielskim, niemieckim, rosyjskim, a także polskim. Opracowane artykuły obejmują tematy z następujących dyscyplin: literaturoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, translatoryka, jak też dydaktyka nauczania języków obcych.

Każdy tekst – przygotowany indywidualnie lub zespołowo – podlega anonimowej recenzji, a jej pozytywny wynik umożliwia przekazanie artykułu do publikacji w kolejnych tomach KOLOKWIUM.

Recenzentami artykułów są pracownicy badawczo-dydaktyczni Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK, którzy stanowią tym samym Radę Recenzentów.

Nauczyciele akademiccy, pod których opieką przygotowane są teksty studenckie, tworzą Radę Wydawców.

W razie pytań prosimy o kontakt: jan.hajduk@ujk.edu.pl


Powrót