mgr Dariusz Maciej Koniewicz


mgr Dariusz Maciej Koniewicz


Jestem anglistą, absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego. Języka angielskiego uczę od ponad trzydziestu pięciu lat. Na początku mojej drogi zawodowej pracowałem w szkołach podstawowych, liceach i technikum. Od 1988 roku jestem nauczycielem akademickim. Z kielecką anglistyką jestem związany od pierwszego roku jej istnienia. Przez kilka lat, pracowałem w ówczesnym Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w niepełnym wymiarze godzin, będąc jednocześnie wykładowcą w Politechnice Świętokrzyskiej. Od 1998 roku jestem etatowym pracownikiem dydaktycznym anglistyki, obecnie asystentem dydaktycznym w Instytucie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa.

Z racji swoich zainteresowań zawodowych, oprócz ćwiczeń językowych, prowadziłem zajęcia z kultury i historii krajów anglosaskich. Obecnie koncentruję się na nauczaniu przedmiotów należących do bloku Praktycznej Nauki Języka Angielskiego.

Moje zainteresowania zawodowe obejmują historię i kulturę krajów anglosaskich oraz historię nauczania języka angielskiego w Polsce. Kolekcjonuję także stare podręczniki do nauki języka angielskiego wydane w Polsce i za granicą.

Moje zainteresowania pozazawodowe to historia Polski XX wieku, literatura polska i anglosaska oraz motoryzacja, w szczególności budowa i eksploatacja autobusów i samochodów ciężarowych.

Moim ulubionym pisarzem jest amerykański autor powieści sensacyjnych o tematyce morskiej, Clive Cussler.

Moje publikacje:

  • Uwagi na temat nauki rozumienia języka angielskiego ze słuchu, Języki Obce w Szkole, nr 4/1993 , s. 319-322
  • Aspects of Cultural Relativity in EFL Handbooks [w:] Acta Universitatis Lodzienzis, Folia Linguistica 36, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997
  • Nauczanie języka angielskiego Anno Domini 1813, Języki Obce w Szkole, nr 6/2004, s. 157-163
  • Historia Samodzielnego Zakładu Neofilologii 1990-2005, Głos Akademicki, pismo środowiskowe Akademii Świętokrzyskiej imienia Jana Kochanowskiego w Kielcach, nr 1-46, styczeń 2006
  • Praktyczna metoda języka angielskiego, czyli jak kiedyś uczono języka angielskiego, Języki Obce w Szkole , nr 1/2009, s. 180-192
  • Powstanie i rozwój studiów anglistycznych na ziemiach polskich (do II wojny światowej), Języki Obce w Szkole, nr 3, 2010, s. 87-93
  • Studia anglistyczne w Polsce w latach 1939-1953, Języki Obce w Szkole, nr 4/2010 s. 67-77
  • Ośrodki anglistyczne w Polsce w latach 1954-1970, Języki Obce w Szkole, nr5/2010, s. 127-135
  • Nauczanie języka angielskiego w szkołach podstawowych i średnich w Polsce w latach 1948-1956 w świetle uregulowań prawnych [w:] Virginibus puerisque, tom 1, Z dziejów szkolnictwa i oświaty w XVIII – XX wieku, pod redakcją Ewy Kuli i Marzeny Pękowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce 2011, s. 219-233