Obrona – Mgr Karoliny Ociepy

Kielce, 9.03.2020 r.

           Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa oraz  Rada Naukowa Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują, że w dniu 25.03.2020 r. o godz. 12:00 w Instytucie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa, przy ulicy Uniwersyteckiej 17, w sali 117  odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

                                                                             

Mgr Karoliny Ociepy

Sprawność systemowa w zakresie języka angielskiego uczniów polskich i niemieckich

 
Promotor:
Dr hab. Roman Starz prof. UJK - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Recenzenci:               

  • Dr hab. Agnieszka Uberman prof. UR  - Uniwersytet Rzeszowski
  • Dr hab. Iwona Witczak - Plisiecka prof. UŁ  - Uniwersytet Łódzki

Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w Bibliotece Głównej UJK w Kielcach, ul. Uniwersyteckiej 19.
Recenzje, streszczenie oraz  rozprawa doktorska zostały zamieszczone na stronie:
https://bip.ujk.edu.pl/mgr_karolina_ociepa.html<< Powrót

Skip to content