RUSYCYSTYKA


Jeśli zastanawiasz się nad tym, czy warto studiować język rosyjski, to odpowiadamy, że z całą pewnością. Położenie administracyjne Polski i bezpośrednie sąsiedztwo trzech krajów, w których mówi się po rosyjsku, jest jednym z najważniejszych powodów. Na arenie międzynarodowej jesteśmy postrzegani jako pomost między Zachodem i Wschodem. Ponadto Polska stanowi przykład świetnie rozwijającej się gospodarki, co przyciąga zagranicznych inwestorów. Dlatego w świecie biznesu w Polsce niezwykle przydatna jest znajomość języka rosyjskiego, który ułatwia negocjacje i sprzyja nawiązaniu kontaktów biznesowych.

Nasi studenci mogą studiować na trzech stopniach kształcenia: licencjat, magistratura i studia doktoranckie z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa. Naukę języka rosyjskiego można rozpocząć od podstaw. Otwieramy się bowiem także na kandydatów nie znających języka rosyjskiego i nie posiadających matury z języka rosyjskiego. Wśród naszych wykładowców są native spikerzy, którzy nie tylko doskonale mówią po rosyjsku, ale znają również kulturę i mentalność narodów wschodniosłowiańskich.

W programie kształcenia na filologii rosyjskiej studenci mogą sami decydować, czy chcą się kształcić w dziedzinie języka rosyjskiego biznesu, języka rosyjskiego biznesu i turystyki, czy też w zakresie specjalności tłumaczeniowej.

Studenci filologii rosyjskiej rokrocznie zostają stypendystami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, gdyż mogą rozwijać swoje zdolności i zainteresowania jako członkowie Koła Naukowego „Tekst”. Wydatnym efektem pracy koła jest także projekt „Szkoła otwartego umysłu”, umożliwiający studentom zdobywanie doświadczeń naukowych na forum międzynarodowym z pomocą wybitnych naukowców z Polski, Ukrainy i Rosji. Współpracujemy z wieloma ośrodkami akademickimi w Rosji, na Ukrainie i w Czechach, dzięki czemu nasi studenci mogą odbywać praktyki, studia semestralne lub krótsze staże za granicą. W ramach współpracy z Rosyjskim Ośrodkiem Nauki i Kultury (RONiK) w Warszawie organizowane są zróżnicowane tematycznie warsztaty oraz wyjazdy na naukę języka rosyjskiego w Rosji według różnych programów (język rosyjski jako obcy oraz kultura Rosji; język rosyjski biznesu; język rosyjski biznesu turystycznego; język rosyjski dla dziennikarzy, politologów i innych specjalistów). W trakcie kursu studenci mogą nie tylko nauczyć się języka w bezpośrednim kontakcie, ale także poznać rosyjską kulturę, kuchnię i nawiązać znajomości z rosyjskimi studentami.

Pragniemy, abyś dołączył do naszego grona i podjął studia na filologii rosyjskiej. Dzięki nim staniesz się pożądanym kandydatem na rynku pracy.

Aby studiować na studiach licencjackich możesz zdać egzamin dojrzałości z dowolnego języka obcego. Nauczymy Cię rosyjskiego od podstaw. Na studia magisterskie przyjmujemy absolwentów filologii rosyjskiej, lingwistyki stosowanej oraz dowolnego kierunku ze znajomością języka rosyjskiego na poziomie B2. Jeśli nie masz certyfikatu, sprawdzimy Twoją znajomość języka na rozmowie kwalifikacyjnej. До встречи, друзья!

Zobacz plany studiów licencjackich (I stopnia) i magisterskich (II stopnia)<< Powrót

Skip to content