INFORMACJA DOTYCZĄCA SZKOLENIA BIBLIOTECZNEGO DLA STUDENTÓW I ROKU I STOPNIA KSZTAŁCENIA JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH ORAZ I ROKU II STOPNIA KSZTAŁCENIA.

INFORMACJA DOTYCZĄCA SZKOLENIA BIBLIOTECZNEGO DLA STUDENTÓW I ROKU I STOPNIA KSZTAŁCENIA JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH ORAZ I ROKU II STOPNIA KSZTAŁCENIA.

INFORMUJEMY, ŻE W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ I ROSNĄCĄ LICZBĄ ZAKAŻEŃ
KORONAWIRUSEM SARS-COV-2, WPROWADZAMY OD DNIA 19 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU
ZMIANY DOTYCZĄCE ZAJĘĆ ZE SZKOLENIA BIBLIOTECZNEGO DLA WSZYSTKICH
STUDENTÓW I ROKU (STUDIA STACJONARNE, STUDIA NIESTACJONARNE) I STOPNIA
KSZTAŁCENIA, JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH ORAZ I ROKU II STOPNIA
KSZTAŁCENIA NA WSZYSTKICH KIERUNKACH KSZTAŁCENIA I NA WSZYSTKICH
WYDZIAŁACH UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH.

OD 19 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU DO ODWOŁANIA, PRZECHODZIMY NA
ELEKTRONICZNY KURS SZKOLENIA BIBLIOTECZNEGO. W ZWIĄZKU Z TYM:

– ODWOŁUJEMY ZAJĘCIA W FORMIE TRADYCYJNEJ, STACJONARNEJ, KTÓRE
MIAŁY ODBYĆ SIĘ W AULI 1.35 W GMACHU BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ ORAZ
JUŻ ZAPLANOWANE NA NIEKTÓRYCH KIERUNKACH WYKŁADY ZDALNE.

– URUCHAMIAMY FORMĘ ELEKTRONICZNĄ SZKOLENIA BIBLIOTECZNEGO. STUDENCI
ZAPOZNAJĄ SIĘ SAMODZIELNIE Z MATERIAŁAMI ZAMIESZCZONYMI NA STRONIE
BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ.

LINK DO SZKOLENIA:

https://buk.ujk.edu.pl/szkolenie-biblioteczne.html [1]