OGŁOSZENIE 1-2021/2022

LII  OLIMPIADA LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO

W roku szkolnym 2021/2022 odbędzie się 52. edycja olimpiady. Tematy na zawody szkolne, bibliografie oraz wskazówki są zamieszczone na stronie Komitetu Głównego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego http://www.olijp.pl w zakładce Dla uczestników: https://www.olijp.pl/?q=node/6400

Regulamin znajduje się na w zakładce: O olimpiadzie/Regulamin: https://www.olijp.pl/?q=node/27

Konsultacje dotyczące prac szkolnych (interpretacji, wskazówek, zakresu i redakcji prac) odbędą się w dniu 19 października 2020 r., godz. 17.00-19.00 w formie online. Link zostanie przesłany w odpowiednim terminie.

Konsultacji udzielą:

 Terminarz tegoroczny przedstawia się następująco:

  • Zawody szkolne i przekazanie prac do Komitetu Okręgowego - do 10 grudnia 2021 r.
  • Zawody okręgowe: część pisemna - 12 II 2022 r.

część ustna  - 5 III 2022 r. 

  • Zawody finałowe: część pisemna - 7 IV 2022 r.

część ustna dla pozostałych uczestników - 9 IV 2022 r.

Dokumentację zawodów szkolnych w placówkach województwa świętokrzyskiego
i mazowieckiego
(dwie recenzje nauczycielskie każdej pracy, jedno szkolne sprawozdanie opisowe, jeden protokół - interaktywny druk do pobrania Protokół.docx) oraz prace uczniów należy przesłać w terminie do 10 grudnia 2021 r. W tym terminie prace powinny być już dostarczone.

Adres:
OLiJP
Uniwersytet Jana Kochanowskiego,
Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa,
ul. Uniwersytecka 17,
25-406 Kielce, tel. 41 349-71-20

Lokalne wiadomości i ogłoszenia
będą publikowane na stronie Instytutu Literaturoznawstwa
i Językoznawstwa UJK w zakładce Olimpiada: https://ilij.ujk.edu.pl/olimpiada/
 Kontakt z sekretarzem: pasichlidia@gmail.com
 
Zapraszamy do udziału w zawodach i życzymy sukcesów
sekretarz Komitetu Okręgowego w Kielcach
                                                                                             Lidia Pasich<< Powrót

Skip to content