OGŁOSZENIE 1-2022/2023

LIII OLIMPIADA LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO

 

W roku szkolnym 2022/2023 odbędzie się 53. edycja olimpiady. Tematy na zawody szkolne, bibliografia oraz wskazówki dotyczące organizacji są zamieszczone na stronie Komitetu Głównego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w zakładce Dla uczestników:

https://www.olijp.pl/?q=node/7

 

Regulamin znajduje się na w zakładce: O olimpiadzie/Regulamin: https://www.olijp.pl/?q=node/27

 

Konsultacje dotyczące prac szkolnych (interpretacji, wskazówek, zakresu i redakcji prac) odbędą się w październiku 2022 r. Szczegóły dotyczące szczegółowego terminu i formy organizacji konsultacji zostaną podane w następnym ogłoszeniu na początku października 2022 r.

Konsultacji udzielą:

 

Terminarz tegoroczny przedstawia się następująco:

  • Zawody szkolne i przekazanie prac do Komitetu Okręgowego - do 7 grudnia 2022 r.

Zawody okręgowe

  • część pisemna – 11.02.2023 r.
  • część ustna - 4.03.2023 r. 

Zawody finałowe

  • część pisemna – 20.04.2023 r.
  • część ustna dla pozostałych uczestników – 22.04.2023 r.

 

Dokumentację zawodów szkolnych w placówkach województwa świętokrzyskiego
i mazowieckiego
(dwie recenzje nauczycielskie każdej pracy, jedno szkolne sprawozdanie opisowe, jeden protokół - interaktywny druk do pobrania protokół.docx) oraz prace uczniów należy przesłać w terminie do 7 grudnia 2022 r. W tym terminie prace powinny być już dostarczone.

 

Adres:

OLiJP

Uniwersytet Jana Kochanowskiego,
Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa,
ul. Uniwersytecka 17,
25-406 Kielce, tel. 41 349-71-20

Lokalne wiadomości i ogłoszenia
będą publikowane na stronie Instytutu Literaturoznawstwa
i Językoznawstwa UJK w zakładce Olimpiada:

https://ilij.ujk.edu.pl/olimpiada/

Kontakt z sekretarzem: pasichlidia@gmail.com

                                                     Zapraszamy do udziału w zawodach i życzymy sukcesów

                                                                          sekretarz Komitetu Okręgowego w Kielcach

                                                                                             Lidia Pasich<< Powrót

Skip to content