Praktyki zawodowe – Filologia Polska


Praktyki zawodowe
(Filologia Polska)


Instytutowy opiekun praktyk: dr hab. Anna Wzorek

terminy dyżuru w semestrze zimowym 2020/2021 :

-


W związku z rządowym programem praktyk w administracji rządowej udział zadeklarowały różne urzędy i instytucje. Oferty praktyk udostępnione zostały w Centralnej Bazie Ofert Pracy za pośrednictwem strony www.oferty.praca.gov.pl. Szczegółowe informacje o praktykach:

1. Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach – szczegółowe informacje o programie praktyk dostępne są pod numerem telefonu 41 342 13 28 oraz pod adresem mailowym praktyki.SUW@kielce.uw.gov.pl.

2. Izba Celna w Kielcach– szczegółowe informacje o programie praktyk dostępne są pod numerem telefonu 41 364 28 48, 41 364 28 51 oraz pod adresem mailowym ickielce.sekretariat@mf.gov.pl.

3. Urząd Statystyczny w Kielcach – szczegółowe informacje o programie praktyk dostępne są pod numerem telefonu 41 249 96 15, 41 249 96 14 oraz pod adresem mailowym m.kaleta@stat.gov.pl. Oferty praktyk znajdują się również na stronie: http://kielce.stat.gov.pl/aktualności/oferta-praktyk-studenckich-w-urzedzie-statystycznym-w-kielcach,42,1.html

4. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach – szczegółowe informacje o programie praktyk dostępne są pod numerem telefonu 41 343 53 51, 41 343 53 40 oraz pod adresem mailowym praktyki.kielce@rdos.kielce.pl. Oferty praktyk znajdują się również na stronie: http://bip.kielce.rdos.gov.pl/staze-i-praktyki-2

5. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Kielcach – szczegółowe informacje o programie praktyk dostępne są pod numerem telefonu 41 348 19 01, 41 348 19 15 oraz pod adresem mailowym barbara.zawierucha@krus.gov.plmarianna.cierpiala@krus.gov.pl.

6. Sąd Rejonowy w Sandomierzu – szczegółowe informacje o programie praktyk dostępne są pod numerem telefonu 15 832 36 12 oraz pod adresem mailowym praktyki.srsandomierz@sandomierz.sr.gov.pl.

7. Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach – szczegółowe informacje o programie praktyk dostępne są pod numerem telefonu 41 200 17 50 oraz pod adresem mailowym praktyki.swie@ohp.pl.

8. Sąd Rejonowy w Kielcach – szczegółowe informacje o programie praktyk dostępne są pod numerem telefonu 41 349 56 68 oraz pod adresem mailowym praktyki.kadry@kielce.sr.gov.pl.

9. Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie – szczegółowych informacji o programie praktyk udziela pani Aneta Iwanowska – specjalista w Wydziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi Biura Dyrektora Generalnego pod numerem telefonu 22 521 23 78 oraz pod adresem mailowym praktyki.ms@ms.gov.pl.


 Praktyki w ramach programu Erasmus+: http://www.erasmus.ujk.edu.pl/erasmus-dla-studentow/praktyki/


Załączniki:

Karty informacyjne: