prof. dr hab. Zdzisław Jerzy Adamczyk


ORCID: 0000-0001-6287-8853
Zainteresowania naukowe:

Historia literatury polskiej przełomu XIX i XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem życia i twórczości Stefana Żeromskiego; polonistyczne edytorstwo naukowe.

Wybrane publikacje:

  1. Stefan Żeromski, Pisma zebrane, pod red. Zbigniewa Golińskiego, t. 34–39, Listy: 1884–1892, 1893–1896, 1897–1904, 1905–1912, 1913–1918, 1919–1925, oprac. Zdzisław Jerzy Adamczyk, Czytelnik, Warszawa 2001–2010, ss. 363, ss. 412, ss. 339, ss. 448, ss. 397, ss. 634.
  2. Boje Stanisława Pigonia o pełne wydanie utworów Stefana Żeromskiego, w: Stefan Żeromski. Kim był? Kim jest? Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej. Kielce 2–4 października 2014 r., pod red. Zdzisława Jerzego Adamczyka, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. W. Gombrowicza, Kielce 2015, s. 375–392.
  3. Zbigniew Goliński jako redaktor krytycznej edycji „Pism” Stefana Żeromskiego, w: Zbigniew Goliński. Portret badacza, pod red. Tomasza Chachulskiego, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich, Warszawa 2016, s. 137–163.
  4. Do czego potrzebny był Żeromskiemu Andrzej Radek. Trochę nowego światła na „Syzyfowe prace”, „Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach” 2016, t. 31, s. 15–40.
  5. Stefan Żeromski, Pisma zebrane, pod red. Zbigniewa Golińskiego, kontynuacja pod red. Zdzisława Jerzego Adamczyka, t. 24–26, Pisma raperswilskie. Wspomnienia i sylwetki, Publicystyka 1889–1919, Publicystyka 1920–1925, oprac. Zdzisław Jerzy Adamczyk, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN i UJK w Kielcach, Warszawa 2015–2017, ss. 595, ss. 512, ss. 662.
  6. Manipulacje i tajemnice. Zagadki późnej biografii Stefana Żeromskiego, Czytelnik, Warszawa 2017, ss. 248.
  7. Czego nie wiemy o młodości Stefana Żeromskiego. Przed nowym wydaniem „Dzienników”, „Twórczość” 2018, nr 11, s. 63–88; poszerzona wersja https://mnki.pl/zeromski/download.php?id=9.
  8. Przed nowym wydaniem dzienników Żeromskiego – losy autografów, „Pamiętnik Literacki” 2019, z. 1, s. 161–189.
  9. Zygmunt Wasilewski, Stefan Żeromski, Korespondencja wzajemna (1890–1925), oprac. Zdzisław Jerzy Adamczyk, Muzeum Narodowe w Kielcach, Kielce 2019, ss. 259.
  10.  Przedmowa. „Przedwiośnie” w świetle wcześniejszej publicystyki Żeromskiego, w: Stefan Żeromski, Przedwiośnie, oprac. tekstu Sylwia Zacharz, Muzeum Narodowe w Kielcach, Kielce 2019, s. 9–51.

Kontakt:
zdzislaw.adamczyk@ujk.edu.pl<< Powrót

Skip to content