Sesja egzaminacyjna (Filologia angielska)


Sesja poprawkowa Filologii angielskiej


(Uwaga! Informacje o egzaminach PNJA zaznaczone są kolorem czerwonym)

Prowadzący/Autor wiadomościSzczegóły zaliczenia/egzaminu
dr hab. prof. UJK Michał MazurkiewiczUrlop naukowy (w pilnych sprawach proszę o kontakt mailowy)
dr Paweł KapturKonsultacje w sesji poprawkowej: 22.09 (środa), 10.30-12.00, pok. 228,
dr Agata ChrobotKonsultacje z języka łacińskiego FA, FG 24 września (piątek) 2021 r.
godz. 10.00 - 11.30 w budynku ILIJ ul. Uniwersytecka pokój 230.
dr Krzysztof Kasiński23.09 konsultacje i poprawy (po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym lub
poprzez Teams), pok. 260, godz. 9.00-11.00.
mgr Ewa Dziewięcka15 września na Teams od 10.00-11.30
oraz
16 września na Teams od 10.00-11.30
dr Anna Szczepanek-Guz22 września w godz. 10.30-12.00 s. 129
mgr Dariusz M. KoniewiczKONSULTACJE:

16.09.2021 (czwartek) 12:00-14:00
17.09.2021 (piątek) 12:00-14:00
-----------------------------------------
Koordynator: mgr Dariusz M. Koniewicz:
PNJA II FA stacjonarny egzamin poprawkowy: środa 22.09.2021 godz. 9:00 (numer sali będzie podany w terminie późniejszym)
dr Jacek Szajewski16.09.21 (czwartek) - dyżur godz. 9.00-10.30 – pokój 131
dr Magdalena Feretkonsultacje w sesji poprawkowej po wcześniejszym uzgodnieniu drogą mailową magdalena.feret@ujk.edu.pl
dr Anna SłońSesja poprawkowa:

17. września (piątek) sala 214
15-16 zaliczenie poprawkowe z gramatyki opisowej 1. i 2. rok, studenci stacjonarni i niestacjonarni.
16-17 egzamin poprawkowy z gramatyki opisowej 1. i 2. rok, studenci niestacjonarni.
23. września (czwartek) sala 214
12-13 egzamin poprawkowy z gramatyki opisowej 1. i 2. rok, studenci stacjonarni.

Konsultacje: piątek 17.09 w godz. 14.00-15.00 w sali 131
dr Oskar Gawlikkonsultacje w sesji poprawkowej: 17.09 (piątek) od godziny 15.00 do godziny 17.00 w sali 120
dr Anna Ozga
dr Anna MusiałKonsultacje, zaliczenia, egzaminy - 18.09. (sobota) godz. 9.00-10.30
sala 120.
mgr Joanna RógEgzamin poprawkowy PNJA - pisanie dla studentów 1 roku filologii angielskiej studiów stacjonarnych: 22.09.2021 godz. 9.00
Konsultacje w sesji poprawkowej (na MS Teams): 20.09.2021, godz. 11.00 - 12.30.
dr Oskar Gawlik
mgr Alicja Lewicka19.09.2021 godz. 10.00 sala 115 Konsultacje dla 1 roku Filologii angielskiej st. niestacjonarnych 1 stopnia

21.09.2021 sala 214

- godz. 10.30 - 12 Konsultacje dla studentów 1 i 2 roku Filologii angielskiej studiów stacjonarnych 1 stopnia
dr hab. prof. UJK Grzegorz TrębickiStudia stacjonarne:
Literatura początku XX w. – ostateczna możliwość uzyskania zaliczenia – czwartek 16 września g. 10.00 s. 214
Współczesna literatura anglojęzyczna - ostateczna możliwość uzyskania zaliczenia – czwartek 16 września g. 10.00 s. 214
Konsultacje, sprawy różne – czwartek 16 września g. 10.00 s. 214

Literatura początku XX w. egzamin – piątek 17 września. g. 13.30 s. 214
Współczesna literatura angielska – egzamin – piątek 17 września g. 15.00 s. 115

Studia niestacjonarne:
Współczesna literatura anglojęzyczna - ostateczna możliwość uzyskania zaliczenia – piątek 17 września g. 15.15 s. 115
Konsultacje, sprawy różne – piątek 17 września g. 15.15 s. 115
Literatura początku XX w. – ostateczna możliwość uzyskania zaliczenia - piątek 17 września g. 15.45 s. 115

Literatura początku XX w. egzamin – sobota 18 września g. 10.30 s. 214
Współczesna literatura angielska – egzamin – niedziela 19 września g. 10.30 s. 214
mgr Dorota Ucigkonsultacje 17.09.21 o godz. 17.30
egzamin poprawkowy PNJA dla studentów 1 roku anglistyki studiów niestacjonarnych
Egzamin odbędzie sie 19.0921 r od godziny 12.00 ( część ustna ), następnie od 12.30 ( część pisemna).
mgr Marta KwaśniewskaEgzamin poprawkowy
PNJA dla filologii angielskiej 2 rok 1 stopnia, niestacjonarne.

Egzamin poprawkowy PNJA – 2 rok I stopnia (niestacjonarne):
część ustna (Mówienie, Fonetyka): 19.09.2021, godz. 12.00
część pisemna: 19.09.2021, godz. 12.30

Konsultacje w sesji poprawkowej: 20.09.2021 (poniedziałek), godz.
9.00-10.30
mgr Marta ChmielewskaDyżur: 17.09 godz. 9.00
dr Anna GutowskaDyżur podczas sesji poprawkowej: środa 22.09 godz. 10.30-12.00, pok. 229

Egzamin z Teorii literatury (studia stacjonarne)
oraz
Egzamin z Literatury angielskiej (drugi semestr przedmiotu, studia stacjonarne):

OBA EGZAMINY W TYM SAMYM TERMINIE
środa 22.09 godz. 14.00-15.30, numer sali zostanie podany na platformie Teams
dr Małgorzata Makowska (Filia w Sandomierzu)
dr Urszula Niekra
dr Beata Domagałakonsultacje: 21.09.2021 (wtorek), godz. 9.00 - 10.30, pokój 132.
prof. dr hab. Waldemar Kowalskiw miesiącu wrześniu konsultacje online, w Teams, w czasie sugerowanym przez zainteresowanych studentów.
dr Agnieszka Szwachkonsultacje odbędą się 20 września w godzinach 11.00-12.30 p.229
-------------
zaliczenie poprawkowe z przedmiotu SPRAWNOŚCI ZINTEGROWANE dla I roku
studiów magisterskich 23 września w godzinach 9.00-10.30 p.229
prof. Irina OukhvanovaConsultations by Prof. Oukhvanova
group: LS, 1st.,3r.St. Seminarium (diploma)


Monday 13/09/21; time: 8:00 - 9:30
Tuesday 14/09/21; time 18:00 -19:30
Friday 17/09/21; time 12:00 -13:30
dr Beata Głowińskatermin konsultacji:

16 września godzina 12.00-13.30
dr Ewa Oberdakonsultacje: 23.09.2021r. godz. 14:30 -15:30 s.107.
dr Sylwester Łodejczwartek, 23.09, godz. 11.30 do 13.30
mgr Bartosz Sowiński27 września, o godz. 10 Sala 218