Sesja egzaminacyjna (Filologia angielska)


Sesja egzaminacyjna i poprawkowa Filologii angielskiej


(Uwaga! Informacje o egzaminach PNJA zaznaczone są kolorem czerwonym)

Prowadzący/Autor wiadomościSzczegóły zaliczenia/egzaminu
prof. Waldemar KowalskiTerminy egzaminów ustnych, dla II roku studiów licencjackich, z przedmiotu Historia Wielkiej Brytanii:

studia stacjonarne: 11 i 12 lutego 2021 r., od godz. 10-13 i 15-18;
studia niestacjonarne: 13 lutego 2021 r. (sobota) od 9.30-13.

termin egzaminu poprawkowego z Historii Wielkiej Brytanii dla studentów studiów stacjonarnych, II rok licencjatu. Czwartek, 25 bm., od godz. 10 do 13 - online.
prof. Michał MazurkiewiczEgzamin z Teorii kultury (st. dzienne) - 11.02, g. 11.00

Konsultacje na Teams (po uprzednim kontakcie mailowym)
Sesja egzaminacyjna: 11.02, g. 10-11.00
Sesja poprawkowa: 02.03, g. 10 do godz. 12.00

Egzamin z Teorii kultury (poprawa) – 02.03, g. 12.00


dr Paweł KapturLiteratura angielska XIX w. (egzamin) - studia niestacjonarne
6 lutego 2021, godz. 10.00 - 11.00
dr Agata Chrobot16 lutego 2021 r. (wtorek) - godz. 16.00 -17.30
02 marca 2021 r. (wtorek) - godz. 16.00 - 17.30
dr Krzysztof KasińskiWiedza o społeczeństwie krajów anglojęzycznych, 1 rok, 1 st. stacjonarne - 16.02.2021 godz. 13.00

Kultura Stanów Zjednoczonych 3 rok, 1 st. niestacjonarne - 12.02.2021 - godz. 18.00 (uwaga! zmiana terminu!)
Kultura Stanów Zjednoczonych 3 rok, 1 st. stacjonarne - 17.02.2021 - godz. 10.00 (uwaga! zmiana terminu)
Kultura i społeczeństwo krajów Brytyjskiej Wspólnoty Narodów 2 rok, 2 st. stacjonarne - 16.02.2021 godz. 11.00 (zmiana terminu!)

PNJA gramatyka i słownictwo 1 rok, 2 st. stacjonarne (zaliczenie) - 05.02.2021 godz. 9.45 (I grupa), 11.30 (II grupa)
PNJA czytanie i pisanie 26.01.2021 (według planu zajęć) oraz 02.02.2021 godz. 9.45-11.30

Zaliczenia poprzez Teams

Zaliczenia w sesji poprawkowej 2 marca w godz. 15-17.00 przez Teams. Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy.
mgr Ewa Dziewięckakonsultacje w sesji egzaminacyjnej to 11.02,godz. 10.00 do 12.00 Teams oraz w sesji poprawkowej 25.02. godz. 10.00- 12.00, Teams
dr Anna Szczepanek-GuzWszystkie konsultacje/zaliczenia poprzez Teams, proszę o kontakt na czacie.

12 lutego, (piątek) g.15.00 -16.30
26 lutego, ( piątek) g.15.00 - 16.30
mgr Dariusz M. KoniewiczKONSULTACJE W SESJI:

8.02.2021 GODZ.18-20
9.02.2021 GODZ. 10-12
12.02.2021 GODZ. 18-20

W SESJI POPRAWKOWEJ:
23.02.2021 GODZ 10-12

KONSULTACJE PO UZGODNIENIU MEJLOWYM DZIEŃ WCZEŚNIEJ!

egzaminy poprawkowe:
III dzienny PNJA : 25.02.2021 godz 8:00
III nst PNJA 27.02.2021 godz 9:00
dr Jacek Szajewski12.02.21 (piątek) - dyżur godz. 15.00-16.00
25.02.21 (czwartek) - dyżur godz. 9.00-10.00

dyżury odbędą się poprzez Teams, po wcześniejszym umówieniu się drogą mailową bądź poprzez czat Teams.
mgr Dariusz M. KoniewiczEgzaminy PNJA

III rok studia stacjonarne:
ustny: 8,9.02.2021
pisemny: 10.02.2021 godz 9:00
11.02.2021 godz 9:00

III rok studia niestacjonarne:
pisemny: 13.02.2021 godz 9:00

III rok studia niestacjonarne
egzamin ustny: 14.02.2021 godz 9:00

egzaminy poprawkowe PNJA:
III dzienny PNJA : 25.02.2021 godz 8:00
III nst PNJA 27.02.2021 godz 9:00
dr Magdalena Feretpodaję dodatkowe terminy egzaminów dla II r. filologii angielskiej II
stopnia: termin I 16.02. od godz. 12.00, termin popr. 25.02. od godz.
12.00 przez platformę Teams

konsultacje będą odbywać się w sesji po wcześniejszym umówieniu się drogą mailową:
magdalena.feret@ujk.edu.pl
dr Anna Słońsesja egzaminacyjna
10.02 (środa): 10-11 konsultacje
12.02 (piątek): 15.30-16.30 zaliczenie poprawkowe z gramatyki opisowej, 2 rok lic. studenci stacjonarni i niestacjonarni

sesja poprawkowa
24.02 (środa): 10-11 konsultacje
26.02 (piątek): 15.30-16.30 zaliczenie poprawkowe z gramatyki opisowej, 2 rok lic. studenci stacjonarni i niestacjonarni
wszystko na kanale Zoom "zaliczenie"
dr Oskar GawlikKonsultacje w sesji:

9. lutego (wtorek)
8.00 – 8.45 – 1 rok, studia stacjonarne, filologia angielska, drugi stopień (Metodologia badań językoznawczych)
8.45 – 9.00 – 3 rok, studia stacjonarne, filologia angielska, pierwszy stopień (Wybrane zagadnienia językoznawstwa konfrontatywnego)
9.00 – 10.00 - 1 rok, studia stacjonarne, filologia angielska (Wstęp do językoznawstwa)
10.00 – 11.00 – 2 rok (cały rok), studia stacjonarne, lingwistyka stosowana (Gramatyka opisowa języka angielskiego z elementami gramatyki kontrastywnej)

11.00 – 11.30 – 1 rok, studia stacjonarne, lingwistyka stosowana, drugi stopień (Warsztaty tłumaczeniowe: tłumaczenie tekstów z zakresu nauki i techniki).

12.lutego (piątek)
18.00 – 18.30 - 3 rok, studia niestacjonarne, filologia angielska, pierwszy stopień (Wybrane zagadnienie językoznawstwa kontrastywnego)
18.30 – 19.30 – 1 rok, studia niestacjonarne, filologia angielska, drugi stopień (Metodologia badań językoznawczych, seminarium magisterskie)
dr Anna OzgaInformacje w sprawie zaliczeń/egzaminów znajdują się w ogłoszeniu dla studentów: tutaj
dr Anna MusiałKonsultacje w sesji w Teams po umówieniu się drogą mailową lub przez czat.
mgr Joanna RógPoprawa zaliczenia z przedmiotu "PNJA Pisanie" (na MS Teams):

16.02.2021, godz. 11.30 - 13.00: filologia angielska, I rok, I stopnia, studia stacjonarne.

Konsultacje (na MS Teams): 09.02.2021, godz. 11.30 - 13.00.
dr Oskar GawlikKonsultacje w sesji POPRAWKOWEJ:

2. marca (wtorek)
8.00 – 8.30 – 1 rok, studia stacjonarne, filologia angielska, drugi stopień (Metodologia badań językoznawczych)
8.30 – 9.00 – 3 rok, studia stacjonarne, filologia angielska, pierwszy stopień (Wybrane zagadnienia językoznawstwa konfrontatywnego)
9.00 – 10.00 - 1 rok, studia stacjonarne, filologia angielska (Wstęp do językoznawstwa)
10.00 – 11.00 – 2 rok (cały rok), studia stacjonarne, lingwistyka stosowana (Gramatyka opisowa języka angielskiego z elementami gramatyki kontrastywnej)
11.00 – 11.30 – 1 rok, studia stacjonarne, lingwistyka stosowana, drugi stopień (Warsztaty tłumaczeniowe: tłumaczenie tekstów z zakresu nauki i techniki).

26.lutego (piątek)
18.00 – 18.30 - 3 rok, studia niestacjonarne, filologia angielska, pierwszy stopień (Wybrane zagadnienie językoznawstwa kontrastywnego)
18.30 – 19.30 – 1 rok, studia niestacjonarne, filologia angielska, drugi stopień (Metodologia badań językoznawczych, seminarium magisterskie)
mgr Alicja LewickaSesja egzaminacyjna:
16.02.2021 godz. 15-17

Sesja poprawkowa (zmiana terminu!)
02.03.2021 godz. 17.30-19

Konsultacje odbędą się poprzez Ms Teams, po
wcześniejszym umówieniu się droga mailowa.