Sesja egzaminacyjna (Filologia Polska)


HARMONOGRAM EGZAMINÓW  W LETNIEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ 2020/21

FILOLOGIA POLSKA


przedmiotimię i nazwisko prowadzącegotermin egzaminu
HLP/ staropolska/oświecenie, I FPdr hab. Małgorzata Krzysztofik, prof. UJK1.07, godz. 8.00
HLP/ romantyzm, I FPdr hab. Iwona Mityk, prof. UJK30.06, godz. 10.00
Teoria literatury, I FPdr hab. Anna Wzorek, prof. UJK28.06, godz. 9.30-11.00
Język łaciński, I FPdr Agata Chrobot29.06, godz. 11.00-12.30
Podstawy tekstologii i edytorstwa naukowego, I FPdr hab. Mirosław Wójcik, prof. UJK29.06, godz. 10.00
HLP/ pozytywizm/ Młoda Polska, II FPprof. dr hab. Grażyna Legutko1.07, godz. 8.30-15.30
HLP/ międzywojnie, II FPdr hab. Mirosław Wójcik, prof. UJK2.07, godz. 10.00
Gramatyka historyczna języka polskiego, II FPdr Eliza Koszyka30.06, godz. 14.00-18.00
Polska literatura współczesna, III FPdr hab. Zbigniew Trzaskowski, prof. UJK28.06, godz. 10.00-16.00
Metody pracy z uczniem ze SPE, III FPdr hab. Marta Bolińska, prof. UJK2.07, godz. 12.00
Komputerowa redakcja tekstu i formatowanie, III FPmgr Agnieszka Dolecka15.06, godz. 15.00 – termin 0
Literatura polska wobec literatur europejskich, II FP II°dr hab. Mirosław Wójcik, prof. UJK30.06, godz. 10.00