HARMONOGRAM EGZAMINÓW  W ZIMOWEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ 2021/22

FILOLOGIA POLSKA


przedmiotimię i nazwisko prowadzącegotermin egzaminu
HLP/ staropolska/oświecenie, I FPdr hab. Małgorzata Krzysztofik, prof. UJK
HLP/ romantyzm, I FPdr hab. Iwona Mityk, prof. UJK
Teoria literatury, I FPdr hab. Anna Wzorek, prof. UJK
Język łaciński, I FPdr Agata Chrobot
Podstawy tekstologii i edytorstwa naukowego, I FPdr hab. Mirosław Wójcik, prof. UJK
HLP/ pozytywizm/ Młoda Polska, II FPprof. dr hab. Grażyna Legutko
HLP/ międzywojnie, II FPdr hab. Mirosław Wójcik, prof. UJK
Gramatyka historyczna języka polskiego, II FPdr Eliza Koszyka
Polska literatura współczesna, III FPdr hab. Zbigniew Trzaskowski, prof. UJK
Metody pracy z uczniem ze SPE, III FPdr hab. Marta Bolińska, prof. UJK
Komputerowa redakcja tekstu i formatowanie, III FPmgr Agnieszka Dolecka
Literatura polska wobec literatur europejskich, II FP II°dr hab. Mirosław Wójcik, prof. UJK<< Powrót

Skip to content