Sesja egzaminacyjna (Lingwistyka stosowana)


Sesja egzaminacyjna (Lingwistyka stosowana)


Prowadzący / koordynator egzaminuSzczegóły zaliczenia/egzaminu
dr Krzysztof Kasiński23.09 konsultacje i poprawy (po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym lub
poprzez Teams), pok. 260, godz. 9.00-11.00.
prof. Irina Rolak
dr Katarzyna Nobis-Wlazłotermin sesji - 21.09.2021 10-12
dr Jacek Szajewski
dr Renata Abramczyktermin zaliczeń w sesji poprawkowej: 16.09.2021 godz. 9.30
Platforma Teams, konsultacje 16.09.2021 godz 10.30-12.00.
mgr Joanna Róg
dr Jan Hajduk16.09.2021 godz. 11.00 p. 276 2.rok lingw. stosowanej I stopnia
"Gramatyka opisowa" (egzamin ustny)
16.09.2021 godz. 12.00 p. 276 1.rok lingw. stosowanej I stopnia
"Gramatyka opisowa" (egzamin ustny)

Konsultacje:
16.09.2021: 13.00 - 16.00 (dyżur + konsultacje) p. 276
23.09.2021: 10.00 - 13.00 (dyżur + konsultacje) p. 276
mgr Alicja Lewicka21.09.2021 sala 214- godz. 12 - 13.30 Konsultacje dla studentów 1 i 2 roku Lingwistyki stosowanej studiów 1 stopnia

22.09.2021 godz. 13.00 sala 214 Poprawkowy Egzamin PNJA

- dla studentów 2 roku Lingwistyki stosowanej studiów 1 stopnia oraz
- dla studentów 1 roku Lingwistyki stosowanej studiów 1 stopnia (komponent Gramatyka praktyczna oraz komponent Receptywno-leksykalny)
dr Donata Wójcik
prof. dr hab. Ludmiła SzewczenkoTermin zaliczeń w sesji poprawkowej i konsultacji: 23.09.2021 od 10.00 d0 12.00 w s. 129.
mgr Marta Kwaśniewska
mgr Ralph ArztTerminy zaliczeń: w trakcie konsultacji:

Terminy egzaminów (PNJN):
22.09.2021 godz. 09:00 s. 118 2.rok fil.germ. I stopnia PNJN ćw. rec.-dysk. (pis.)
22.09.2021 godz. 10:30 s. 118 3.rok fil.germ. I stopnia PNJN ćw. rec.-leks. (pis.)
22.09.2021 godz. 12:30 s. 118 1./2./3/ fil.germ./ling.stos. I stopnia PNJN (ust.)

Terminy konsultacji:
16.09.2021 o godz. 16:00 do godz. 17:30 na platformie Teams
20.09.2021 o godz. 16:00 do godz. 17:30 na platformie Teams
27.09.2021 o godz. 16:00 do godz. 17:30 na platformie Teams
konsultacje indywidualnie w trybie stacjonarnym po wcześniejszym uzgodnieniu (info w czacie na platformie Teams)
dr Lidia Mazur-Mierzwa16.09 w godz. 9.30-11.00 na platformie Teams
dr Urszula NiekraEgzaminy PNJN

Egzamin pisemny dla 1 roku lingwistyki
stosowanej dn. 22.09.2021 godz. 9.00, sala 118

Egzamin ustny dla 1 roku lingwistyki stosowanej dn. 22.09.2021 od godz. 12.30

----------------------------
Konsultacje w sesji poprawkowej dn.20.09.2021 od godz. 10.00 -
11.30 pokój 126.
dr hab. prof. UJK Oleg LeszczakPoprawki zaliczeń i egzaminów - 20 września
Zaległe obrony prac licencjackich na kierunku Lingwistyka stosowana - 19 września
dr hab. prof. UJK Joanna Nowakowska-Ozdobakonsultacje: 21. 09. (wtorek), godz. 12.00 - 14.00.
mgr Ewa Dziewięcka15 września na Teams od 10.00-11.30
oraz
16 września na Teams od 10.00-11.30

Części egzaminu Pani mgr Ewy Dziewięckiej odbędą się 17 września w sali 118 od godz. 9.00
prof. Irina OukhvanovaConsultations by Prof. Oukhvanova
group: LS, 1st.,3r.St. Seminarium (diploma)

Monday 13/09/21; time: 8:00 - 9:30
Tuesday 14/09/21; time 18:00 -19:30
Friday 17/09/21; time 12:00 -13:30
dr Beata Głowińskatermin konsultacji:

16 września godzina 12.00-13.30
dr Jewgienij Zubkow3 rok I stopień, Filologia angielska, studia stacjonarne, Lektorat
języka rosyjskiego, egzamin
16.09. o 10-13 odbędzie się część pisemna egzaminu z języka rosyjskiego
w Teams. 17.09 o 10-12 odbędzie się część ustna egzaminu w formie
stacjonarnej w budynku instytutu

Konsultacje
17.09. o 12-13.30 w budynku instytutu
22.09. o 12-13.30 w budynku instytutu
dr Anna Szczepanek-Guz22 września w godz. 10.30-12.00 s. 129