Sesja egzaminacyjna (Lingwistyka stosowana)


Sesja egzaminacyjna (Lingwistyka stosowana)


ProwadzącySzczegóły zaliczenia/egzaminu
dr Beata GłowińskaI rok lingwistyka stosowana

Egzamin Pisemny:
22 czerwca od godz. 9.15 Ćw. rec.-leks. (LV/Spr.) – dr B. Głowińska

Ćw. rec.-dysk. (HV/Spr. ) – mgr R. Arzt
Ćw. gramatyczne – mgr E. Dziewięcka

23 czerwca od godz. 10.00 Ćw. styl.-komp. – dr Renata Kinga Abramczyk - Ćw. leksykalno-tłumaczeniowe dr Renata Kinga Abramczyk

egzamin ustny: 25 czerwca od godz. 10.00 dr Renata Kinga Abramczyk, dr B. Głowińska

dr Jewgienij ZubkowPraktyczna nauka języka rosyjskiego, Lingwistyka stosowana, 3 rok 6
semestr,

zaliczenie 18.06.2020, godz. 10.30-13; egzamin 25.06.2020, godz.
10.30. -13

Praktyczna nauka języka rosyjskiego, Lingwistyka stosowana, 2 rok 4
semestr,

zaliczenie 24.06.2020, godz. 10.30-13; egzamin 1.07.2020, godz. 10.30. -13
dr hab. Irina Rolak prof. UJKTermin egzaminu z przedmiotu Językowa obsługa biznesu, 3 rok 1 stopnia LS, 6 semestr - 22 czerwca, godz.11 (egzamin pisemny)
23.06 o godz.10/ dla 2 roku LS. Przedmiot: Językowa obsługa biznesu.
dr Switlana LeszczakEgzamin z PNJR na 1 roku lingwistyki stosowanej odbędzie się 22.06 o godz.10.00.
Prof. zw. dr hab. Ludmiła Szewczenko.Uprzejmie informuję że egzamin z PNJR 2 rok lingwistyka stosowana (gr. B) prof. dr. hab. Ludmiła Szewczenko
odbędzie się 22.06.2020 od 10.00 do 12.00 na platformie Microsoft Teams.
dr Lidia Mazur-MierzwaWarsztaty tłumaczeniowe pisemne II rok Lingwistyka stosowana: 26.06.20 o 11.00
dr Beata Głowińska29.06 i 30.06 od godz. 9.00 egzamin lektorat j. niemieckiego III rok
Prof. UJK dr hab. Martyna Król-KumorEgzamin z gramatyki opisowej języka rosyjskiego z elementami gramatyki konfrontatywnej dla I roku Lingwistyki stosowanej (grupa angielsko-rosyjskojęzykowa) odbędzie się 26 czerwca 2020 roku o godzinie 12.00.
EGZAMINY PNJA

1 LS dr Anna Gutowska
24 CZERWCA 2020 GODZ. 10:30 - 11:30 SŁUCHANIE (KOMPONENT RECEPTYWNO- DYSKURSYWNY)
24 CZERWCA 2020 GODZ. 11:45 - 13:30 MÓWIENIE (KOMPONENT RECEPTYWNO- DYSKURSYWNY)
29 CZERWCA 2020 GODZ. 9:00 GRAMATYKA PRAKTYCZNA
1 LIPCA GODZ 10:00 CZYTANIE (KOMPONENT RECEPTYWNO-LEKSYKALNY)

2 LS mgr Dariusz Maciej Koniewicz
24 CZERWCA 9:00 - 10:15 MÓWIENIE
29 CZERWCA GODZ. 9:00 SŁUCHANIE
29 CZERWCA GODZ. 10:30 PISANIE
1 LIPCA GODZ. 13:00 CZYTANIE

3 LS mgr Alicja Lewicka
23 CZERWCA GODZ. 10:00 SŁUCHANIE
23 CZERWCA GODZ. 11:15 MÓWIENIE
29 CZERWCA GODZ 12:00 CZYTANIE
29 CZERWCA GODZ 13:30 PISANIE
dr Jan HajdukEGZAMINY
- I r. Lingwistyki stosowanej, Gramatyka opisowa języka niemieckiego -
30 czerwca 2020 r. (wtorek), godz. 12.00 (platforma e-learningowa UJK)

KONSULTACJE W SESJI
- codziennie od poniedziałku do piątku (oprócz 2 lipca) w godzinach
11.00-12.00 (platforma e-learningowa UJK, ścieżka: platforma.ujk.edu.pl
- Komunikacja - Wirtualne spotkanie). Poza tym kontakt mailowy:
jan.hajduk@ujk.edu.pl
prof. zw. dr. hab. L. Szewczenko:Terminy zał., egzaminów i konsultacji w sesji

Lingwistyka stosowana, rok 1:
PNJR – fonetyka praktyczna (zał.) – 18.06.2020. od 13.00 do 14.30.

Lingwistyka stosowana, rok 2:
Gr. A.
PNJR – fonetyka praktyczna (zał.) – 18.06.2020. od 10.00 do 12.30.

Gr. B.
PNJR – fonetyka praktyczna (zał.) – 19.06.2020. od 10.00 do 11.30.
PNJR – blok dysk.-gram. (zał.) – 19.06.2020. od 11.45 do 13.00.
PNJR – blok recept.-leks. (zał.) – 19.06.2020. od 13.00 do 14.30.
PNJR – egzamin – 22.06.2020. od 10.00 do 12.00.


Konsultacje:
Lingwistyka stosowana, rok 1: 02.07.2020. od 13.00 do 14.30.
Lingwistyka stosowana, rok 2: 02.07.2020. od 10.00 do 12.30.
dr hab. Joanna Nowakowska-Ozdoba prof. UJKterminy zaliczeń z przedmiotu Warsztaty tłumaczeniowe ustne (zaliczenie na platformie Teams) dla II roku Lingwistyki.
termin I - 25. 06. (czwartek) godz. 9.00
termin II - 30. 06. (wtorek) godz. 12.00
dr Ewa Piastakonsultacje w czasie sesji egzaminacyjnej
można pisać na następujący adres e-mail: ewa.piasta@ujk.edu.pl