Tydzień Kultury Języka

Z powodu zagrożenia epidemią choroby COVID -19  działania w Projekcie od 12 marca do 14 marca zostają  odwołane. O wznowieniu działań zostaną Państwo poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz na stronie Projektu ukaże się stosowna informacja.

Koordynator Projektu
Lidia Pasich

Główna informacja

Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w terminie 9-14 marca 2020 r. będzie organizowany XXVIII Tydzień Kultury Języka w województwie świętokrzyskim.


Tegoroczne hasło Tygodnia brzmi:
Chrońmy klimat i język. Łączy je: czystość i świeżość, radość i urok, przestrzeń i wolnośćCele Projektu:

 • Budowanie świadomości dotyczącej roli języka ojczystego w życiu osobistym, zawodowym i społecznym.

 • Stworzenie możliwości aktywnego uczestnictwa w propozycjach różnorodnych form Tygodnia proponowanych przez instytucje związane
  z edukacją, nauką i kulturą, z ukierunkowaniem na rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa.

 • Przygotowanie ucznia do świadomego uczestnictwa w kulturze poprzez udział w różnych formach ekspresji kulturalnej.

 • Propagowanie kultury języka w różnych sytuacjach życiowych.

 • Kształtowanie estetyki i formy wypowiedzi w sytuacjach codziennych i publicznych.


Idea projektu:

1. Wielkie święto języka ojczystego w województwie świętokrzyskim.

2. Oferta jest przeznaczona dla uczniów, nauczycieli, studentów i mieszkańców Kielc, którzy mogą wziąć udział w: seminariach, dyskusjach, wykładach, slamach, warsztatach, turniejach, spotkaniach z ludźmi kultury i nauki, zabawach, nietypowych lekcjach, prezentacjach, wystawach oraz w innych wartościowych pod względem kształcącym, artystycznym i wychowawczym wydarzeniach.

3. W czasie Tygodnia uczniowie wszystkich typów szkół mogą również uczestniczyć oraz organizować różnego typu przedsięwzięcia, w tym konkursy: ortograficzne, krasomówcze, recytatorskie, wiedzy o języku, wiedzy o kulturze języka, czytelnicze i inne.

4. Całość propozycji wpisuje się w realizację wymagań ujętych w podstawie programowej.


5. Projekt realizują instytucje związane z edukacją, kulturą i nauką:

  • Kieleckie Centrum Kultury,
  • Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
  • Kieleckie Towarzystwo Naukowe,
  • Urząd Miasta Kielce,
  • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza,
  • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka,
  • Miejska Biblioteka Publiczna,
  • Muzeum Zabawek i Zabawy,
  • Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego – Oddział Muzeum Narodowego,
  • Muzeum Historii Kielc,
  • Teatr Lalki i Aktora „Kubuś,
  • Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach,
  • Centrum Edukacyjne Szklany Dom – Dworek Stefana Żeromskiego w Ciekotach i Gminna Biblioteka Publiczna w Masłowie,
  • Energetyczne Centrum Nauki przy Kieleckim Parku Technologicznym,
  • Ośrodek Kultury „Ziemowit” - filia Domu Kultury „Zameczek” w Kielcach,
  • Biblioteka Publiczna w Krasocinie,
  • Samorządowy  Ośrodek Doradztwa Metodycznego i  Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

6. Szkoły inicjujące popularne wojewódzkie, miejskie, powiatowe i gminne konkursy:

 • Powiatowy Zespół Szkół im. Władysława Łokietka w Chęcinach,
 • Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach,
 • Zespół Szkół Mechanicznych w Kielcach,
 • I Liceum Ogólnokształcące im. gen. W. Sikorskiego we Włoszczowie,
 • V Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Ściegiennego,
 • Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie,
 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mninie,
 • Szkoła Podstawowa nr 13 im. Władysława Jagiełły w Kielcach,
 • Szkoła Podstawowa nr 34 w Kielcach,
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Starachowicach,
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łopusznie,
 • Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Wilczkowicach,
 • Szkoła Podstawowa im. płk. Mariana Sołtysiaka „Barabasza” w Daleszycach,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zbludowicach,
 • Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 im. Emilii Peck w Suchedniowie,
 • VI Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Kielcach.

Program XXVIII TKJ        Regulaminy i promocja       Dobre praktyki      Relacje


Koordynator Projektu: Lidia Pasich – nauczyciel akademicki ILIJ UJK, pasichlidia@gmail.com kontakt: 609 393 050

Patronat honorowy sprawują:

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyski Kurator Oświaty, Prezydent Miasta Kielc, Instytut Literaturoznawstwa
i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego o. Kielce.

Patronat medialny sprawują:

Radio „Kielce” SA, TVP „Kielce”, tvś Telewizja Świętokrzyska, „Echo Dnia”, „Gazeta Wyborcza”.

Instytucje współorganizujące Projekt TKJ: