ZAJĘCIA ZDALNE

Panie i Panowie,
informujemy, że – zgodnie z decyzją premiera RP – od 17.10 wszystkie zajęcia odbywać się będą online. Prosimy sprawdzić, czy wszyscy Państwo mają dostęp do usługi MS Teams.
Uniwersytet umożliwia korzystanie z usługi Microsoft 365 w pełnym zakresie pakietu biurowego.
Z usługi można korzystać online, a także w standardowy sposób poprzez instalację na komputerze.
Konta dostępowe do usługi Microsoft 365 dla studentów są zakładane przez administratorów w jednostkach organizacyjnych. W razie problemów lub pytań proszę się kontaktować z informatykiem wydziałowym, panem mgr Grzegorzem Krukowskim (grzegorz.krukowski@ujk.edu.pl) lub dyrektorami ds. kształcenia:
– dr hab. Alicją Gałczyńską prof. UJK (alicja.galczynska@ujk.edu.pl) – filologia polska, logopedia ogólna;
– dr Janem Hajdukiem (jan.hajduk@ujk.edu.pl) – filologia angielska, filologia germańska, lingwistyka stosowana.
Zgodnie z Zarządzeniem nr 210/2020 Rektora UJK:
„Student/słuchacz realizujący zajęcia zdalne jest zobowiązany do:
1) uczestnictwa w zajęciach zdalnych prowadzonych w formie synchronicznej i asynchronicznej
w terminie ustalonym przez prowadzącego zajęcia,
2) korzystania z materiałów dydaktycznych zamieszczanych przez prowadzącego zajęcia,
3) realizowania zadań zleconych przez prowadzącego zajęcia,
4) zaliczenia zajęć zdalnych, zgodnie z wymaganiami prowadzącego zajęcia,
5) monitorowania informacji dotyczących zajęć zdalnych zamieszczanych m.in. w systemie
Wirtualna Uczelnia i na stronie internetowej wydziału/filii,
6) zgłaszania do właściwego dziekana problemów związanych z realizacją zajęć zdalnych”.
Zajęcia zdalne będą się odbywać zgodnie z tygodniowym podziałem godzin.

Skip to content