Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej w formie zdalnej

Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa
Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, dn. 18.06.2020 r.
ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W FORMIE ZDALNEJ

Rada Naukowa Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uprzejmie zawiadamia, że w dniu 29 czerwca 2020 roku o godzinie 12:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Karoliny Ociepy
pt.: Sprawność systemowa w  zakresie języka angielskiego uczniów polskich i niemieckich
Promotor:
Dr hab. Roman Starz  - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Recenzenci:              
Dr hab. Agnieszka Uberman prof. UR - Uniwersytet Rzeszowski
Dr hab. Iwona Witczak - Plisiecka  prof. UŁ - Uniwersytet Łódzki
Rozprawa doktorska wraz z recenzjami oraz jej streszczenie są do wglądu w Bibliotece Uniwersyteckiej w Kielcach (przy ul. Uniwersyteckiej  19)  oraz na:
https://bip.ujk.edu.pl/mgr_karolina_ociepa.html
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny na podstawie art. 191 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.).
Posiedzenie jawnej części obrad Rady Naukowej Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa odbędzie się z wykorzystaniem  oprogramowania ZOOM.
Link do spotkania:
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/7370955796
Meeting ID: 737 095 5796

Część niejawna natomiast będzie wymagała użycia oprogramowania MICROSOFT TEAMS  (w ramach usługi Microsoft 365) i dostępu do konta poczty elektronicznej.

Do korzystania z oprogramowania ZOOM oraz MICROSOFT TEAMS konieczny jest dostęp
do stanowiska komputerowego (ze stabilnym łączem internetowym), które jest wyposażone w:

  • przeglądarkę internetową Google Chrome lub EDGE,
  • kamerę, mikrofon oraz głośniki lub słuchawki.

W przypadku używania programu MICROSOFT TEAMS niezbędne jest:

  • imienne konto poczty elektronicznej,
  • aktywne konto w usłudze Microsoft 365.

…………………………………………………………………………………..
Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa
dr hab. Marzena Marczewska prof. UJK
…………………………………………………………………………………..
Dane kontaktowe:
Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa
Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Ul. Uniwersytecka 17
25-  406 Kielce
<< Powrót

Skip to content