Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego (Russian Studies of Jan Kochanowski University)

ISSN 2084-4026

Redakcja: Martyna Król-Kumor, Oleg Leszczak (redaktorzy naczelni), Ludmiła Szewczenko (redaktor tematyczny), Irina Rolak (redaktor językowy), Katarzyna Nobis-Wlazło (sekretarz)

Adres:
Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa
Ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce
Tel. 41 349 71 20
e-mail: ilij@ujk.edu.pl
https://ilij.ujk.edu.pl/studia-rusycystyczne/

Wydawca:
Wydawnictwo UJK
Ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
Tel. 41 349 72 65
e-mail: wydawnictwo@ujk.edu.pl

Zawartość do pobrania:

• Informacja o czasopiśmie w języku polskim (w tym wskazówki dla autorów)

• Информация о журнале (с указаниями для авторов)

• Information about the journal (with guidelines for the authors)

• Zabezpieczenie oryginalności

• Zasady etyki

• Zasady kwalifikowania publikacji do druku lub jej odrzucenia

• Recenzenci

• Formularz recenzji (rus/pol/eng)

Numery:

• Studia rusycystyczne Tom 19 (PDF)

19

• Studia rusycystyczne Tom 20 (PDF)

20

• Studia rusycystyczne Tom 21 (PDF)

21

• Studia rusycystyczne Tom 22 (PDF)

22

• Studia rusycystyczne Tom 23 (PDF)

23

• Studia rusycystyczne Tom 24 (PDF)

24

• Studia rusycystyczne Tom 25 (PDF)

25

• Studia rusycystyczne Tom 26 (PDF)

26

• Studia rusycystyczne Tom 27 (PDF)

27

• Studia rusycystyczne Tom 28 (PDF)

28

• Studia rusycystyczne Tom 29 (PDF)

Kolejno artykuły z Tomu 29: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

29