Dr Anna Musiał


Pracownia Dydaktyki Literatury i Języka

Anglistka, absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwa. Prowadzi zajęcia z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego. Pełni funkcję opiekuna studenckich praktyk zawodowych (nauczycielskich). Jej zainteresowania zawodowe obejmują zagadnienia związane z kształceniem kandydatów na nauczycieli języka angielskiego, a w szczególności z rozwojem osobistych teorii, dotyczących procesu nauczania i roli nauczyciela.<< Powrót

Skip to content