Rada Naukowa Instytutu


Rada Naukowa Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK Kielce


Źródło: Zarządzenie Rektora UJK nr 260/2020 z dnia 3 listopada 2020 roku:

 1. dr Bator Monika,
 2. dr hab. Biała Alina, prof. UJK,
 3. dr Boksa Ewa,
 4. dr hab. Bolińska Marta, prof. UJK,
 5. dr Chrobot Agata,
 6. dr hab. Cygan Stanisław, prof. UJK,
 7. dr hab. Detka Janusz, prof. UJK,
 8. dr hab. Gałczyńska Alicja, prof. UJK,
 9. dr hab. Gierszewska Barbara, prof. UJK,
 10. dr hab. Kaleta Agnieszka,prof. UJK,
 11. dr hab. Kominek Andrzej, prof. UJK,
 12. dr hab. Król-Kumor Martyna, prof. UJK,
 13. dr hab. Krzysztofik Małgorzata, prof. UJK,
 14. dr hab. Legutko Grażyna, prof. UJK,
 15. dr hab. Leszczak Oleg, prof. UJK,
 16. dr Łodej Sylwester,
 17. dr hab. Marczewska Marzena, prof. UJK,
 18. dr hab. Mazurkiewicz Michał, prof. UJK,
 19. dr hab. Miernik Agnieszka prof. UJK,
 20. dr hab. Mityk Iwona, prof. UJK,
 21. dr hab. Mucha Danuta, prof. UJK,
 22. dr hab. Nowakowska-Ozdoba Joanna, prof. UJK,
 23. dr hab. Ożarska Magdalena, prof. UJK,
 24. dr Płusa Magdalena,
 25. dr hab. Połowniak-Wawrzonek Dorota, prof. UJK,
 26. dr hab. Poskuta-Włodek Diana, prof. UJK,
 27. dr hab. Rolak Irina, prof. UJK,
 28. prof. dr hab. Ruszkowski Marek,
 29. dr hab. Senderska Joanna, prof. UJK,
 30. dr hab. Szmigiero Katarzyna, prof. UJK,
 31. dr hab. Trębicki Grzegorz, prof. UJK,
 32. dr hab. Trzaskowski Zbigniew, prof. UJK,
 33. dr hab. Utkowska Beata, prof. UJK,
 34. dr hab. Wileczek Anna, prof. UJK,
 35. dr hab. Wójcik Mirosław, prof. UJK,
 36. dr hab. Wzorek Anna, prof. UJK,
 37. prof. dr hab. Zbróg Piotr,
 38. dr Zubkow Jewgien