Rada Naukowa Instytutu


Rada Naukowa Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK Kielce


Źródło: Zarządzenie Rektora UJK nr 141/2019 z dnia 11 grudnia 2019 roku:

 1. prof. dr hab. Polański Tomasz,
 2. prof. dr hab. Ruszkowski Marek,
 3. dr hab. Biała Alina, prof. UJK,
 4. dr hab. Bojko Pelagia,
 5. dr hab. Bolińska Marta, prof. UJK,
 6. dr hab. Cygan Stanisław, prof. UJK,
 7. dr hab. Detka Janusz, prof. UJK,
 8. dr hab. Gałczyńska Alicja, prof. UJK,
 9. dr hab. Gierszewska Barbara, prof. UJK,
 10. dr hab. Kaleta Agnieszka,
 11. dr hab. Kominek Andrzej, prof. UJK,
 12. dr hab. Król-Kumor Martyna, prof. UJK,
 13. dr hab. Krzysztofik Małgorzata, prof. UJK,
 14. dr hab. Legutko Grażyna, prof. UJK,
 15. dr hab. Leszczak Oleg, prof. UJK,
 16. dr hab. Marczewska Marzena, prof. UJK,
 17. dr hab. Miernik Agnieszka,
 18. dr hab. Mityk Iwona, prof. UJK,
 19. dr hab. Mucha Danuta, prof. UJK,
 20. dr hab. Nowakowska-Ozdoba Joanna, prof. UJK,
 21. dr hab. Ożarska Magdalena, prof. UJK,
 22. dr hab. Połowniak-Wawrzonek Dorota, prof. UJK,
 23. dr hab. Poskuta-Włodek Diana, prof. UJK,
 24. dr hab. Rolak Irina, prof. UJK,
 25. dr hab. Senderska Joanna, prof. UJK,
 26. dr hab. Szmigiero Katarzyna, prof. UJK,
 27. dr hab. Trębicki Grzegorz, prof. UJK,
 28. dr hab. Trzaskowski Zbigniew, prof. UJK,
 29. dr hab. Utkowska Beata, prof. UJK,
 30. dr hab. Wileczek Anna, prof. UJK,
 31. dr hab. Wójcik Mirosław, prof. UJK,
 32. dr hab. Wzorek Anna, prof. UJK,
 33. dr hab. Zbróg Piotr, prof. UJK,
 34. dr Barczewska Shala,
 35. dr Bator Monika,
 36. dr Boksa Ewa,
 37. dr Chrobot Agata,
 38. dr Feret Magdalena,
 39. dr Piasta Ewa,
 40. dr Zubkow Jewgienij.