Władze

 


Władze instytutu


Dyrektor Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

dr hab. Marzena Marczewska - Dyrektor Instytutu (Zdjęcie) Dr hab. Marzena Marczewska prof. UJK

Dyżur: czwartek 10.00-12.00 p. 271 (ul. Uniwersytecka 17)
e-mail: marzena.marczewska@ujk.edu.pl

 


Zastępcy:


dr hab. Grażyna Legutko prof. UJK - zastępca dyrektora Instytutu (Zdjęcie) Dr hab. Grażyna Legutko prof. UJK
z-ca dyrektora ds. naukowych w dyscyplinie literaturoznawstwo
Dyżur: czwartek 11.15-13.00, p. 274 (ul. Uniwersytecka 17)
e-mail: grazyna.legutko@ujk.edu.pl
dr hab. Anna Wileczek prof. UJK - zastępca dyrektora Instytutu (Zdjęcie) Dr hab. Anna Wileczek prof. UJK
z-ca dyrektora ds. naukowych w dyscyplinie językoznawstwo
Dyżur: czwartek 12.00-13.00, p. 274 (ul. Uniwersytecka 17)
e-mail: anna.wileczek@ujk.edu.pl
dr hab. Alicja Gałczyńska prof. UJK - zastępca dyrektora Instytutu (zdjęcie) Dr hab. Alicja Gałczyńska prof. UJK
z-ca dyrektora ds. kształcenia : filologia polska, logopedia ogólna
Dyżur: czwartek 11.00-13.00, p. 269 (ul. Uniwersytecka 17)
e-mail: alicja.galczynska@ujk.edu.pl
dr Jan Hajduk zastępca dyrektora Instytutu (zdjęcie) Dr Jan Hajduk
z-ca dyrektora ds. kształcenia : filologia angielska, filologia germańska, filologia rosyjska, lingwistyka stosowana
Dyżur: czwartki (11.02; 18.02; 25.02) 9.00-11.00 (MS Teams)
e-mail: jan.hajduk@ujk.edu.pl