Władze

 


Władze Instytutu


Dyrektor Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

dr hab. Marzena Marczewska - Dyrektor Instytutu (Zdjęcie) dr hab. prof. UJK Marzena Marczewska

Dyżur: czwartek 10.00-12.00 p. 271 (ul. Uniwersytecka 17)
e-mail: marzena.marczewska@ujk.edu.pl

 


Zastępcy:


dr hab. Grażyna Legutko prof. UJK - zastępca dyrektora Instytutu (Zdjęcie) prof. dr hab. Grażyna Legutko
z-ca dyrektora ds. naukowych w dyscyplinie literaturoznawstwo
Dyżur: czwartek 11.15-13.00, p. 274 (ul. Uniwersytecka 17)
e-mail: grazyna.legutko@ujk.edu.pl
dr hab. Anna Wileczek prof. UJK - zastępca dyrektora Instytutu (Zdjęcie) dr hab. prof. UJK Anna Wileczek
z-ca dyrektora ds. naukowych w dyscyplinie językoznawstwo
Dyżur: czwartek 12.00-13.00, p. 274 (ul. Uniwersytecka 17)
e-mail: anna.wileczek@ujk.edu.pl
dr hab. Alicja Gałczyńska prof. UJK - zastępca dyrektora Instytutu (zdjęcie) dr hab. prof. UJK Alicja Gałczyńska
z-ca dyrektora ds. kształcenia : filologia polska, logopedia ogólna
Dyżur: czwartek 11.00-13.00, p. 269 (ul. Uniwersytecka 17)
e-mail: alicja.galczynska@ujk.edu.pl
dr Jan Hajduk zastępca dyrektora Instytutu (zdjęcie) dr Jan Hajduk
z-ca dyrektora ds. kształcenia : filologia angielska, filologia germańska, filologia rosyjska, lingwistyka stosowana
Dyżur: czwartek, 9.00-11.00, p. 276 (oraz MS Teams)
e-mail: jan.hajduk@ujk.edu.pl
dr Anna Bąk-Średnicka - zastępca dyrektora Instytutu (zdjęcie) dr Anna Bąk-Średnicka
z-ca dyrektora ds. kształcenia (Filia w Sandomierzu)
e-mail: abak@ujk.edu.pl
dr Ewa Wiśniewska - zastępca dyrektora Instytutu (zdjęcie) dr Ewa Wiśniewska
z-ca dyrektora ds. kształcenia (Filia w Piotrkowie Trybunalskim)
e-mail: ewwisniewska@ujk.edu.pl