Struktura Instytutu


ZAKŁAD KOMUNIKACJI JĘZYKOWEJ

Kierownik zakładu: prof. dr hab. Piotr Zbróg

ZAKŁAD JĘZYKOZNAWSTWA SYNCHRONICZNEGO I DIACHRONICZNEGO

Kierownik zakładu: dr hab. Martyna Król-Kumor prof. UJK


ZAKŁAD BADAŃ NAD DYSKURSEM

Kierownik zakładu: dr hab. Anna Wileczek prof. UJK


ZAKŁAD LOGOPEDII

Kierownik zakładu: dr hab. Ewa Boksa prof. UJK


ZAKŁAD LITERATURY POLSKIEJ

Kierownik zakładu: dr hab. Beata Utkowska prof. UJK


ZAKŁAD LITERATUR OBCYCH

Kierownik zakładu: dr hab. Joanna Nowakowska-Ozdoba prof. UJK


ZAKŁAD BADAŃ KULTUROWYCH

Kierownik zakładu: dr hab. Zbigniew Trzaskowski prof. UJK


PRACOWNIA ANGIELSKIEGO JĘZYKOZNAWSTWA KORPUSOWEGO

Kierownik pracowni: dr Sylwester Łodej


PRACOWNIA DYDAKTYKI LITERATURY I JĘZYKA

Kierownik pracowni: dr Jan Hajduk<< Powrót

Skip to content