Struktura


Struktura Instytutu


ZAKŁAD KOMUNIKACJI JĘZYKOWEJ

Kierownik zakładu: dr hab. Piotr Zbróg prof. UJK

  • prof. dr hab. Irina Oukhvanova
  • dr hab. Hans Giessen prof. UJK
  • dr hab. Andrzej Kominek prof. UJK
  • dr hab. Irina Rolak prof. UJK
  • dr Ewa Boksa
  • dr Beata Głowińska
  • dr Joanna Kowalczyk
  • dr Jewgienij Zubkow

ZAKŁAD JĘZYKOZNAWSTWA SYNCHRONICZNEGO I DIACHRONICZNEGO

Kierownik zakładu: dr hab. Martyna Król-Kumor prof. UJK

ZAKŁAD BADAŃ NAD DYSKURSEM

Kierownik zakładu: dr hab. Anna Wileczek prof. UJK

ZAKŁAD LITERATURY POLSKIEJ

Kierownik zakładu: dr hab. Beata Utkowska prof. UJK

ZAKŁAD LITERATUR OBCYCH

Kierownik zakładu: dr hab. Magdalena Ożarska prof. UJK

ZAKŁAD BADAŃ KULTUROWYCH

Kierownik zakładu: dr hab. Zbigniew Trzaskowski prof. UJK

PRACOWNIA DYDAKTYKI LITERATURY I JĘZYKA

Kierownik pracowni: dr Jan Hajduk