dr Paulina Pietras


mgr Paulina Pietras (zdjęcie)

Absolwentka filologii angielskiej w Instytucie Anglistyki UW,

doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa w Instytucie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK. Obecnie pracuje jako wykładowca w ILIJ UJK.

Dorobek dydaktyczny

Prowadzenie zajęć z boku Praktycznej Nauki Języka Angielskiego – komponent ćwiczenia stylistyczno-kompozycyjne na kierunku Filologia angielska oraz Lingwistyka stosowana, od października 2016 r. – obecnie. Prowadzenie zajęć ze Wstępu do literaturoznawstwa na kierunku Filologia angielska, od lutego 2020 r. – obecnie, prowadzenie zajęć z literatury angielskiej.

Odbycie kursu z zakresu metodyki nauczania „Oxford Medium Instruction” (EMI) na Uniwersytecie w Oksfordzie – 2018 r.

Zainteresowania naukowe

Intymistyka literacka, życiopisarstwo, teoria (auto)biografii, współczesna literatura amerykańska, feministyczna krytyka literacka

Dorobek naukowy
Wykaz publikacji:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; TRAVEL WRITING IN AND BEYOND THE ANGLOSPHERE: BORDERS AND CROSSINGS; Intranational and interracial travel in Black Like Me by John Howard Griffin; angielski; 2018; 23 (rozdział w monografii naukowej)

RESPECTUS PHILOLOGICUS; Typology of the Reality Status Category in Selected Languages. Is the Habitual in Polish an Instance of (Ir)realis or Modality?; 2017; 32 (37); 91 - 100; angielski (publikacja w czasopiśmie z listy B)

PETER LANG; Significant Others in Sandra Cisneros’s The House on Mango Street (1984); 2020; angielski (rozdział w monografii naukowej) – artykuł po recenzjach, w druku

Dorobek naukowy
Czynne uczestnictwo w konferencjach naukowych:
a) Konferencje krajowe

Paulina Maria Pietras; The Importance of Language in the Intercultural Experience - the Depiction of English and Persian in Firoozeh Dumas's Funny in Farsi: A Memoir of Growing Up Iranian in America; Beyond the horizon: cross-cultural experience today; Katedra Filologii Angielskiej UMK; Polska; 24.11.2017;

Paulina Maria Pietras; Visions as Constituents of Artistic Identity Construction in Zora Neale Hurston's Dust Tracks on a Road and Maxine Hong Kingston's The Woman Warrior: Memoirs of a Girlhood among Ghosts; I Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa ''Język-komunikacja-translacja'' ; Kielce; Polska; 12.05.2017;

Paulina Maria Pietras; Przeszłość, która zachowje się jak "prosię" - obraz przeszłości w Papudze Flauberta Juliana Barnes'a; Czas i to, co inne; Kraków; Polska; 23.10.2017;
Paulina Maria Pietras; An Attempt at the Split Identities' Reconciliation in Diane Glancy’s Claiming Breath; Neofilologia: perspektywy transdyscyplinarności; Warszawa; Polska; 03.03.2018;

Paulina Maria Pietras; Responsibility or Answerability? A Comparative Study of Bakhtinian and Levinas's Approach to the Self/Other Relation; II Studencko-Doktorancka Konferencja "Język-Komunikacja-Translacja''; Kielce; Polska; 20.04.2018;

Paulina Maria Pietras; The Role of Language in Firoozeh Dumas's Funny in Farsi; III Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka "Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo"; Kielce; Polska; 24.04.2018;

b) Konferencje krajowe o charakterze międzynarodowym

Paulina Maria Pietras; Self/Other Encounter in the Shadow of Great History; Multikulturalizm, Multilingualizm i Jaźń (25 Konferencja PASE); Szczyrk; Polska; 31.03.2016;

c) Konferencje zagraniczne i międzynarodowe

Paulina Maria Pietras; “Fragmentary, Fluid, Discontinuous? Female Self in Life Writing Criticism”; Vienna Student Conference of Anglophone Studies; Instytut Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu w Wiedniu; Austria; 27.09.2019;

Paulina Maria Pietras; The Self Shaped by the Other in Sandra Cisneros's The House on Mango Street; Vienna Student Conference of Anglophone Studies; Instytut Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu w Wiedniu; Austria; 27.09.2018;
Paulina Maria Pietras; The Aching Body that Speaks - the Potrayal of Pain in The Anatomy Lesson by Philip Roth; 26th Annual Conference of the Polish Association for the Study of English; Gdańsk; Polska; 23.06.2017;
Paulina Maria Pietras; Self-Other Dialogue in Bakhtinian and Levinas’s Depiction of Otherness; The 27th Annual Conference of the Polish Association for the Study of English. Language, Art, Literature: In Search of Identity; Uniwersytet Łódzki; Polska; 25.06.2018;
Paulina Maria Pietras; “Seriously? It’s like you’re photo-shopped.” The dehumanization of the partner and its sign-value connotations in the movie Crazy, Stupid, Love (2011); 50 Shades of Popular Culture 2nd International Conference; Kraków; Polska; 23.02.2017;
Paulina Maria Pietras; Accented Identity Constitution in Funny in Farsi: A Memoir of Growing Up Iranian in America by Firoozeh Dumas; The Fourteenth International Conference on English and American Literature and Culture; Kraków; Polska; 21.04.2017;
Paulina Maria Pietras; Intranational and Interracial Travel in ''Black like me'' by John Howard Griffin; Borders and Crossings International and Multidisciplinary Conference; Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Polska; 14.09.2016;
Paulina Maria Pietras; A Split Identity Reflected in the Fragmentary Structure of Diane Glancy's Claiming Breath; Vienna Student Conference of Anglophone Studies; University of Vienna; Austria; 21.09.2017;
Paulina Maria Pietras; Ambiguity of Artist/Patron Friendship in Dust Tracks on a Road by Zora Neale Hurston; Politics and Poetics of Friendship; Kraków; Polska; 28.10.2016;

 

Dorobek naukowy mieści się w ramach dziedziny nauk humanistycznych, w ramach dyscypliny naukowej literaturoznawstwo.       

Kontakt: ppietras@ujk.edu.pl<< Powrót

Skip to content