I n s t y t u t     L i t e r a t u r o z n a w s t w a    i    J ę z y k o z n a w s t w a


 


* * * REKRUTACJA NA STUDIA * * *


A k t u a l n o ś c i

*  *  *


Stypendium  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Informujemy o możliwości ubiegania się o stypendium  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.  Stypendium jest przyznawane na rok akademicki. Maksymalna wysokość stypendium wynosi 17.000 zł.

Wnioski o przyznanie stypendium ministra należy składać w formie papierowej i elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie do 11.09.2020 r.

Wszystkie informacje znajdują się pod adresem:
https://www.ujk.edu.pl/Stypendia_ministra_studenci.html


Zaproszenie do współpracy – monografia “Język w przestrzeni medialnej, politycznej, naukowej i literackiej”


Szanowni Państwo,

Kieleckie Towarzystwo Naukowe oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zapraszają do współuczestnictwa w wydaniu wieloautorskiej monografii naukowej pn. Język w przestrzeni medialnej, politycznej, naukowej i literackiej. Zaproszenie kierujemy w szczególności do młodych naukowców: studentów, doktorantów i doktorów. Artykuły można składać w języku polskim oraz angielskim.

Więcej informacji w załączonym zaproszeniu.
Serdecznie zapraszamy do współpracy!


Nasi Powstańcy – 76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego


Udostępniamy zdjęcie legitymacji Pana Profesora Józefa Rurawskiego, pracownika IFP (obecnie ILiJ), Powstańca Warszawskiego.
Prof. J. Rurawski >>był członkiem Szarych Szeregów i uczestniczył w Powstaniu Warszawskim. Po jego zakończeniu przeszedł przez obóz i został zesłany na roboty przymusowe, najpierw w gospodarstwie rolnym, potem w fabryce w Bystrzycy Śląskiej. Po powrocie do Warszawy uczęszczał do gimnazjum przy ul. Wawelskiej, gdzie zdał egzamin dojrzałości w 1949 roku. W 1954 ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim. Doktoryzował się w 1960, natomiast stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 1977 roku w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. W 1989 roku otrzymał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych.
Od 1951 do 1970 roku pracował jako asystent na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1972–1980 zatrudniony był w Instytucie Kształcenia Nauczycieli w Warszawie. W 1980 roku podjął pracę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach, przekształconej następnie w Akademię Świętokrzyską. Początkowo objął stanowisko docenta, a później profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego (1995). W latach 1984–1990 był prodziekanem Wydziału Humanistycznego, natomiast od 1990 do 1996 roku pełnił funkcję jego dziekana.<<
Tak Profesor opowiadał o swoich doświadczeniach:
 
Warto pamiętać, że Profesor Józef Rurawski pojawił się w Kielcach nieprzypadkowo. Przyjaźnił się bowiem z Prof. Michałem Jaworskim, który
"w czasie Powstania Warszawskiego dowodził plutonem 6 kompanii „Jeremi” II batalionu „Lecha Grzybowskiego” Zgrupowania „Chrobry II” I Obwodu „Radwan” (Śródmieście) Armii Krajowej. Po kapitulacji powstania znalazł się w niewoli niemieckiej (nr jeniecki 101956). W 1949 roku ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim. Doktoryzował się w 1967, natomiast stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1977 roku. Tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych otrzymał w 1981. (...) W 1969 podjął pracę na stanowisku docenta w Wyższej Szkole Nauczycielskiej w Kielcach, przekształconej następnie w Wyższą Szkołę Pedagogiczną. Był pierwszym dziekanem Wydziału Humanistycznego (1969–1974), a od 1975 do 1987 roku sprawował funkcję dyrektora Instytutu Filologii Polskiej."
 
Jesteśmy dumni i wdzięczni...
 
Prof. Michał Jaworski

Projekt: “Słowa bez metryki na Kielecczyźnie”


Jako partnerzy i współautorzy projektu: "Słowa bez metryki na Kielecczyźnie" finansowanego przez NCK w ramach programu: "Ojczysty - dodaj do ulubionych" zapraszamy nastolatków (11-19 lat) oraz dorosłych (seniorów) do rekrutacji i uczestnictwa  w tym przedsięwzięciu. Wszelkich informacji można zasięgnąć u organizatorów:
tel. 694 417 959 oraz e-mail: Iputowska@interia.pl.
Do zobaczenia na warsztatach, wykładach i plenerach językowo-kulturowych!


Laura Bassi Scholarship


The Laura Bassi Scholarship, which awards a total of $8,000 thrice per annum, was established by Editing Press in 2018 with the aim of providing editorial assistance to postgraduates and junior academics whose research focuses on neglected topics of study, broadly construed.
The scholarships are open to every discipline and the next round of funding will be awarded in August 2020:
Summer 2020
Application deadline: 25 July 2020
Results: 15 August 2020

All currently enrolled master’s and doctoral candidates are eligible to apply, as are academics in the first five years of their employment.
Applicants are required to submit a completed application form along with their CV through the application portal by the relevant deadline.
Further details, previous winners, and the application portal can be found at: https://editing.press/bassi


Wcześniejsze aktualności