I n s t y t u t     L i t e r a t u r o z n a w s t w a    i    J ę z y k o z n a w s t w a


 


A k t u a l n o ś c i

*  *  *


ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W FORMIE ZDALNEJ


Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

Wydział Humanistyczny

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Kielce, dn. 5.06.2020 r.

 

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W FORMIE ZDALNEJ

 

Rada Naukowa Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uprzejmie zawiadamia, że w dniu 16 czerwca 2020 roku o godzinie 12:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Katarzyny Ostrowskiej

pt.: Składniowe ukształtowanie współczesnego polskiego reportażu.

Promotor:

prof. dr hab. Marek Ruszkowski

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Recenzenci:

prof. dr hab. Małgorzata Święcicka

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

dr hab. Małgorzata Rybka

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami oraz jej streszczenie są do wglądu w Bibliotece Uniwersyteckiej w Kielcach (przy ul. Uniwersyteckiej  19)  oraz na http: https://bip.ujk.edu.pl/mgr_katarzyna_ostrowska.html

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny na podstawie art. 191 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.).

Posiedzenie jawnej części obrad Rady Naukowej Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa odbędzie się z wykorzystaniem  oprogramowania ZOOM.

Link do spotkania:

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/93649211760

Meeting ID: 936 4921 1760

Część niejawna natomiast będzie wymagała użycia oprogramowania MICROSOFT TEAMS  (w ramach usługi Microsoft 365) i dostępu do konta poczty elektronicznej.

Do korzystania z oprogramowania ZOOM oraz MICROSOFT TEAMS konieczny jest dostęp
do stanowiska komputerowego (ze stabilnym łączem internetowym), które jest wyposażone w:

  • przeglądarkę internetową Google Chrome lub EDGE,
  • kamerę, mikrofon oraz głośniki lub słuchawki.

W przypadku używania programu MICROSOFT TEAMS niezbędne jest:

  • imienne konto poczty elektronicznej,
  • aktywne konto w usłudze Microsoft 365.

 

Dr hab. Marzena Marczewska prof. UJK
Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

 

Dane kontaktowe:

Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

Wydział Humanistyczny

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Ul. Uniwersytecka 17

25-406 Kielce

 

 

 


OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE


Szanowni Państwo Studenci,
ukazały się nowe zarządzenia rektora określające opłaty za usługi edukacyjne oraz terminy wnoszenia tych opłat.

Warto wiedzieć - Zarządzenie nr 104/2020 Rektora UJK (https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_104_2020.html) oraz Zarządzenie nr 106/2020 Rektora UJK (https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_106_2020.html).

- Alicja Gałczyńska


EGZAMINY DYPLOMOWE ON-LINE


Szanowni Państwo,
w okresie ograniczenia funkcjonowania Uczelni EGZAMINY DYPLOMOWE mogą odbywać się z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych (w formie zdalnej). Zgodnie z instrukcją do Zarządzenia nr 99/2020 Rektora UJK (https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_99_2020.html):
"Egzamin dyplomowy odbywa się w formie zdalnej w ramach synchronicznego kontaktu online, w którym student oraz komisja egzaminu dyplomowego uczestniczą w egzaminie w tym samym czasie, ale w różnych miejscach. Przeprowadzenie egzaminu w tej formie możliwe jest wyłącznie z wykorzystaniem oprogramowania MICROSOFT TEAMS w ramach usługi MICROSOFT 365, zwanego dalej oprogramowaniem TEAMS zapewniającego jednoczesny bezpośredni przekaz obrazu, dźwięku oraz tekstu (czat)".
Zachęcam do zapoznania się z zarządzeniem i instrukcją.

Alicja Gałczyńska


Spotkanie z członkami AIESEC


Witajcie!
Organizacja studencka AIESEC prowadzi obecnie rekrutację!

AIESEC to największa międzynarodowa organizacja studencka zajmująca
się rozwojem umiejętności liderskich wśród młodzieży.
Dołączając do nas, poprawisz umiejętności językowe, poznasz ludzi z
całego świata, staniesz się pewniejszy siebie oraz nabierzesz
doświadczenia co do pracy w grupie, która jest poszukiwana w
dzisiejszych czasach wśród pracodawców.
Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, już w tę sobotę (23.05)
możesz porozmawiać z członkami AIESEC w Kielcach
! Członkowie będą
dostępni w godzinach od 16:00 do 18:00 pod tym linkiem:
https://meet.google.com/cjd-kqza-svh i odpowiedzą na twoje pytania!

Wpadnij lub po prostu zaaplikuj: http://aiesec.pl/rekrutacja. Rekrutacja trwa do 30 maja!

Przewodniczący Komitetu AIESEC Kielce
Michał Kumor


SESJA POPRAWKOWA


Szanowni Państwo,
informujemy, że ostateczny termin przedłużenia sesji zimowej upłynie 7 czerwca 2020 . Rekomendujemy dokonywanie zaległych zaliczeń i egzaminów drogą zdalną zgodnie z zasadami zawartymi w Zarządzeniu Rektora nr 105/2020.