I N S T Y T U T     L I T E R A T U R O Z N A W S T W A    i    J Ę Z Y K O Z N A W S T W A

* * *    R E K R U T A C J A    N A    S T U D I A    * * *A K T U A L N O Ś C I


REKRUTACJA 2021/2022: Edytorstwo klasyczne i cyfrowe

Ruszamy z naborem na nowy kierunek: edytorstwo klasyczne i cyfrowe!

Miło nam poinformować, że dostaliśmy wreszcie z Ministerstwa  wszystkie niezbędne zgody na uruchomienie od roku akademickiego 2021/2022 studiów na kierunku: edytorstwo klasyczne i cyfrowe.

Będą to studia drugiego stopnia (4 semestry) stacjonarne. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Ważne terminy:

 • rejestracja od 2021-08-31 do 2021-09-15,
 • ogłoszenie wyników 2021-09-17,
 • składanie dokumentów od 2021-09-18 do 2021-09-24.

Rejestrować można się pod tym linkiem:

https://rekrutacja.ujk.edu.pl/wyszukiwarka.php?page=0&aktualne=0&id_wydzialu=75&id_kierunku=75&stacjonarne=1&id_typu_studiow=3

***

Kierunek EDYTORSTWO KLASYCZNE I CYFROWE (studia II stopnia) na Wydziale Humanistycznym UJK w Kielcach umożliwia studentowi:

- zdobycie wiedzy dotyczącej specyfiki pracy edytora i redaktora, zwłaszcza wiedzy teoretycznej w zakresie edytorstwa naukowego i cyfrowego,

- opanowanie elementów współczesnej wiedzy o tekstologii i krytyce tekstu,

- poznanie metod tekstologicznych i specyfiki edycji naukowych,

- wykształcenie umiejętności badawczych w zakresie edytorstwa naukowego,

- nabycie wiedzy teoretycznej dotyczącej redakcji różnych typów tekstów (naukowych, beletrystycznych, użytkowych),

- przygotowanie do prowadzenia badań naukowych w dyscyplinach do których przyporządkowany jest kierunek,

- wykształcenie umiejętności korzystania z profesjonalnych programów do edycji tekstu, przygotowania tekstu do druku, projektowania książki zgodnie z zasadami nowoczesnej typografii i sztuki edytorskiej, projektowania okładki, plakatu, zaproszenia, ulotki promocyjnej.

 W ramach studiów można zdobyć potrzebne doświadczenie zawodowe, np. odbywając praktykę studencką w Wydawnictwie UJK lub wydawnictwach współpracujących z UJK (m.in. w zakresie redakcji i korekty tekstów, składu i łamania publikacji, promocji i dystrybucji publikacji), organizując spotkania promocyjne i spotkania autorskie, realizując audycje telewizyjne i radiowe, budując strony internetowe wydawnictw lub strony promujące działalność edytorską, kształtując wizerunek internetowy wydawnictwa itd.

Studia edytorskie przygotowują do pracy w wydawnictwach (naukowych i komercyjnych), w redakcjach portali internetowych, redakcjach czasopism, agencjach reklamowych, instytucjach kultury, a także do samodzielnego prowadzenia działalności zawodowej (przygotowanie tekstów do edycji). Absolwent może podjąć pracę jako edytor, redaktor i korektor tekstów, edytor tekstów literackich, projektant książek, okładek i materiałów promocyjnych, kreator wizerunku firmy (specjalista ds. promocji, specjalista ds. public relations), redaktor gazet, książek, czasopism, portali internetowych.

Zajęcia dydaktyczne prowadzą pracownicy Wydziału Humanistycznego UJK: Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa, Instytutu Historii i Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej (zajęcia związane z edycją tekstu naukowego, komunikacją w nowych mediach), Wydziału Sztuki UJK (projektowanie graficzne książki i materiałów promocyjnych, design stron internetowych), Wydawnictwa UJK, a także praktycy związani z działalnością wydawniczą, copywritingiem i kreowaniem wizerunku.

Photo by Brano Hudak; https://freeimages.com

Informacja

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniach 2.08.-29.08. sekretariat Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa jest nieczynny.

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W FORMIE ZDALNEJ

Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

Wydział Humanistyczny

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Kielce, dn. 29.06.2021 r.

Rada Naukowa Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uprzejmie zawiadamia, że w dniu 8 lipca 2021 roku o godzinie 12:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Pauliny Pietras

pt.:  Budowanie tożsamości w amerykańskiej etnicznej autobiografistyce kobiecej przełomu XX i XXI wieku

Promotor:

dr hab. Magdalena Ożarska prof. UJK - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Promotor pomocniczy:

dr Marta Mazurek - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Recenzenci:

 • dr hab. Teresa Bruś prof. UWr - Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Justyna Włodarczyk - Uniwersytet Warszawski

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami oraz jej streszczenie są do wglądu na:

https://bip.ujk.edu.pl/mgr_paulina_pietras.html

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny na podstawie art. 191 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.).

Posiedzenie jawnej części obrad Komisji Doktorskiej, powołanej przez Radę Naukową Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa do przeprowadzenia obrony doktorskiej, odbędzie się z wykorzystaniem  oprogramowania ZOOM.

Część niejawna natomiast będzie wymagała użycia oprogramowania MICROSOFT TEAMS  (w ramach usługi Microsoft 365) i dostępu do konta poczty elektronicznej.

Do korzystania z oprogramowania ZOOM oraz MICROSOFT TEAMS konieczny jest dostęp
do stanowiska komputerowego (ze stabilnym łączem internetowym), które jest wyposażone w:

 • przeglądarkę internetową Google Chrome lub EDGE,
 • kamerę, mikrofon oraz głośniki lub słuchawki.

 

W przypadku używania programu MICROSOFT TEAMS niezbędne jest:

 • imienne konto poczty elektronicznej,
 • aktywne konto w usłudze Microsoft 365.

Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa
dr hab. prof. UJK Marzena Marczewska

Dane kontaktowe:

Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa
Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Ul. Uniwersytecka 17
25- 406 Kielce

Uwaga studenci: Rekrutacja uzupełniająca na wakacyjne staże

W związku z rezygnacją kilku osób z udziału w wakacyjnych stażach, realizowanych w ramach Projektu NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ogłaszamy uzupełniający nabór dla kierunków Dziennikarstwo i komunikacja społeczna II r. I st. i I r. II st., Filologia polska III r. I st., Filologia angielska II r. II st. i Historia II r. I st. Zgłoszenia przyjmujemy tylko do czwartku, 24 czerwca.

Formularze zgłoszeniowe można przesyłać elektronicznie na adres staze.whum@ujk.edu.pl lub przynosić osobiście do pokoju 42. Mamy dużo atrakcyjnych ofert od pracodawców.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zaprasza studentów do oceny jakości kształcenia w semestrze letnim 2020/2021

INNOWACYJNA DYDAKTYKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Trendy i innowacje w nauczaniu języka angielskiego (studia podyplomowe online) już wystartowały.

Międzynarodowy zespół wykładowców .
Program studiów oparty na najnowszych trendach w edukacji językowej.
Studia o profilu praktycznym.
Zajęcia prowadzone w trybie online.

Strona studiów: https://trendsefl.ujk.edu.pl/

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W FORMIE ZDALNEJ

Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa
Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Kielce, dn. 15.06.2021 r.

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W FORMIE ZDALNEJ

Rada Naukowa Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uprzejmie zawiadamia, że w dniu 28 czerwca 2021 roku o godzinie 12:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 mgr Marty Zmyślnej

pt.:  Koncept w twórczości polskich poetek przełomu XX i XXI wieku

(Szymborska, Kozioł, Lipska)

 Promotor:

 • dr hab. Janusz Detka prof. UJK Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Recenzenci:

 • dr hab. Anna Spólna prof. UTH Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Puławskiego w Radomiu
 • dr hab. Paweł Tański  prof. UMK Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami oraz jej streszczenie są do wglądu na:

https://bip.ujk.edu.pl/mgr_marta_zmyslna.html

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny na podstawie art. 191 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.).

Posiedzenie jawnej części obrad Komisji Doktorskiej, powołanej przez Radę Naukową Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa do przeprowadzenia obrony doktorskiej, odbędzie się z wykorzystaniem  oprogramowania ZOOM.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/81576887977?pwd=V2l3OFk4RVV2OFRYSndJOXZPZDdrUT09

Meeting ID: 815 7688 7977
Passcode: obrona

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Część niejawna natomiast będzie wymagała użycia oprogramowania MICROSOFT TEAMS  (w ramach usługi Microsoft 365) i dostępu do konta poczty elektronicznej.

Do korzystania z oprogramowania ZOOM oraz MICROSOFT TEAMS konieczny jest dostęp
do stanowiska komputerowego (ze stabilnym łączem internetowym), które jest wyposażone w:

 • przeglądarkę internetową Google Chrome lub EDGE,
 • kamerę, mikrofon oraz głośniki lub słuchawki.

 

W przypadku używania programu MICROSOFT TEAMS niezbędne jest:

 • imienne konto poczty elektronicznej,
 • aktywne konto w usłudze Microsoft 365.

Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa
dr hab. prof. UJK Marzena Marczewska

Dane kontaktowe:
Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa
Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W FORMIE ZDALNEJ

Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa
Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Kielce, dn. 15.06.2021 r.

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W FORMIE ZDALNEJ

Rada Naukowa Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uprzejmie zawiadamia, że w dniu 2 lipca 2021 roku o godzinie 12:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 mgr Pauliny Drozdowskiej

pt.:  Recepcja literatury na teatralnej prowincji. Kształtowanie repertuaru Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach po 1945 roku

Promotor:

dr hab. Diana Poskuta - Włodek  prof. UJK Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Recenzenci:

 • dr hab. Magdalena Sadlik prof. UP Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • dr hab. Anna Sobiecka prof. AP Akademia Pomorska  w Słupsku

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami oraz jej streszczenie są do wglądu na:
https://bip.ujk.edu.pl/mgr_paulina_drozdowska.html

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny na podstawie art. 191 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.).

Posiedzenie jawnej części obrad Komisji Doktorskiej, powołanej przez Radę Naukową Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa do przeprowadzenia obrony doktorskiej, odbędzie się z wykorzystaniem  oprogramowania ZOOM.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/81823964805?pwd=czg3UjRhcm9qMUJUZVo1Vld1QzZqdz09

Meeting ID: 818 2396 4805
Passcode: obrona

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Część niejawna natomiast będzie wymagała użycia oprogramowania MICROSOFT TEAMS  (w ramach usługi Microsoft 365) i dostępu do konta poczty elektronicznej.

Do korzystania z oprogramowania ZOOM oraz MICROSOFT TEAMS konieczny jest dostęp
do stanowiska komputerowego (ze stabilnym łączem internetowym), które jest wyposażone w:

 • przeglądarkę internetową Google Chrome lub EDGE,
 • kamerę, mikrofon oraz głośniki lub słuchawki.

W przypadku używania programu MICROSOFT TEAMS niezbędne jest:

 • imienne konto poczty elektronicznej,
 • aktywne konto w usłudze Microsoft 365.

Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa:
dr hab. prof. UJK Marzena Marczewska

Dane kontaktowe:
Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa
Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce


 

Wykład Pana Prof. Waldemara Kowalskiego

 
Serdecznie zapraszamy na wykład Pana Prof. Waldemara Kowalskiego "Caledonian Commonwealth: The Scots Diaspora in Poland-Lithuania" (8 czerwca 2021 roku o godz. 20.00):
>>Learn about the Scottish community in 15th and 16th century Poland-Lithuania with expert Prof. Waldemar Kowalski, Jan Kochanowski University
About this event
While modern Scotland contains tens of thousands of Polish citizens and people of Polish descent, travel between the two nations has not always flowed in a westerly direction.
From the medieval period to the seventeenth century, large numbers of Scots made new lives for themselves in Poland and Lithuania, many working as merchants and mercenaries: some became wealthy and powerful figures, such as the trader Robert Gordon, wine merchant Robert Porteous and the Mayor of Warsaw Alexander Chalmers. The descendants of these Scottish immigrants still live in Poland today, and they are immortalised in graveyards, family names and the names of towns and districts.
 
Learn more about this community of immigrants, pedlars, entrepreneurs and soldiers of fortune – who they were, where they settled, and how they lived in the multicultural Rzeczpospolita (shetch-poss-POLLY-ta / Commonwealth) - in this English-language online lecture by Professor Waldemar Kowalski.
 
Short lecture (around 45-50 minutes), followed by Q and A, delivered over Zoom.
 
Prof. Waldemar Kowalski (Jan Kochanowski University of Kielce, Poland) is a historian, an early modernist with interests in Church and Reformation history and the emigration from Scotland to Poland-Lithuania in the 16th-17th centuries. He has published extensively on early modern Jewish-Christian relations, popular religiosity ca. 1500-1750 and on Scottish settlement in the Polish-Lithuanian Commonwealth. His major publication in the latter field is The Great Immigration: Scots in Cracow and Little Poland, circa 1500-1660 (Leiden-Boston: Brill, 2016).<<
 
Rejestracja:
Zdjęcie ze strony: www.eventbrite.co.uk

Zapraszamy na wykład Pana Profesora Jana Miodka

Zapraszamy na wykład Prof. Jana Miodka „Język młodzieżowy a norma językowa” (prowadzenie: dr hab. Marzena Marczewska, prof. UJK i dr hab. Anna Wileczek, prof. UJK).

Prof. dr hab. Jan Miodek - profesor nauk humanistycznych, były dyrektor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk. Popularyzator wiedzy o języku, autorytet i ekspert w zakresie języka polskiego. Od 1968 prowadzi cotygodniową rubrykę językową "Rzecz o języku". Znany z programów telewizyjnych: "Ojczyzna polszczyzna" i "Słownik polsko@polski".
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Miodek

Prof. Jan Miodek w trakcie wykładu (UJK 2015)

Transmisja online odbędzie się 31 maja 2021 r. o godz. 14.00 na kanale YouTube UCM UJK: https://youtu.be/4Z4JGr_3xX0.

Zapraszamy serdecznie!


Wcześniejsze aktualności