Witamy

W Instytucie Literaturoznawstwa
i Językoznawstwa

Filologia angielska

Filologia germańska

Filologia polska

Filologia rosyjska

Lingwistyka stosowana

Logopedia ogólna

I n s t y t u t     L i t e r a t u r o z n a w s t w a    i    J ę z y k o z n a w s t w a

A k t u a l n o ś c i

*  *  *


“Młodzieżowe Słowo Roku” – edycja 2019

Informujemy, że kapituła plebiscytu na "Młodzieżowe Słowo Roku", która pracowała w składzie: Marek Łaziński (UW), Bartek Chaciński (Polityka), Ewa Kołodziejek (Uniwersytet Szczeciński) i Anna Ewa Wileczek (wicedyrektor Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach), podała wyniki głosowania:  uznano, że słowem 2019 roku jest rzeczownik ALTERNATYWKA 'dziewczyna o alternatywnych upodobaniach i zachowaniach'. Drugie miejsce zajął rzeczownik JESIENIARA, czyli 'miłośniczka jesieni'. Trzecie miejsce przypadło powitaniu ELUWINA.
Domyślamy się, że wszystkie alternatywki cieszą się swym sukcesem, jesieniarom towarzyszy uczucie niedosytu... a dzbany mocno straciły na wartości.