Rozkład zajęć – logopedia ogólna


Rozkład zajęć na kierunku : Logopedia ogólna

(WSZYSTKIE ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ ZDALNIE - Z WYKORZYSTANIEM METOD I  TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ)


- I rok I stopnia -


- II rok I stopnia -- Podział tygodni -