Dyżury Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

https://whum.ujk.edu.pl/dyzury-wydzialowej-komisji-rekrutacyjnej-2/


Nasz Instytut. Różne języki. Różne wizje świata. MY.

Obejrzyj film promocyjny:

Zapraszamy na studia

pierwszego stopnia – licencjackie:

drugiego stopnia – magisterskie:

Sprawdź wszystkie informacje i zarejestruj się:

 • terminarz rekrutacji
 • opłata rekrutacyjna
 • wymagane dokumenty

  Studia pierwszego stopnia

  • Wydruk internetowego formularza (prawdziwość danych zawartych w formularzu, kandydat potwierdza własnoręcznym podpisem);
  • Kserokopia świadectwa dojrzałości (wraz z oryginałem do wglądu, celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię);
  • 1 fotografię kolorową w wersji elektronicznej - jpg, 2cm x 2.5cm, 236 x 295 pikseli – poprzez formularz rejestracyjny;
  • 1 fotografię papierową zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (taka sama jak fotografia cyfrowa dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego);
  • Teczka wiązana A4 - biała;
   (prosimy, aby dokumenty były złożone w papierowej teczce z opisanym nazwiskiem i imieniem, kierunkiem studiów, pierwszego stopnia oraz rodzajem studiów (stacjonarne lub niestacjonarne)

  Studia drugiego stopnia

  • Wydruk internetowego formularza (prawdziwość danych zawartych w formularzu, kandydat potwierdza własnoręcznym podpisem);
  • Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich (odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia) wraz z suplementem do dyplomu lub w przypadku jego braku inny dokument, pozwalający ustalić średnią ze studiów i wynik studiów;
  • 1 fotografię kolorową w wersji elektronicznej - jpg, 2cm x 2.5cm, 236 x 295 pikseli – poprzez formularz rejestracyjny;
  • 1 fotografię papierową zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (taka sama jak fotografia cyfrowa dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego);
  • Teczka wiązana A4 - biała;
   (prosimy, aby dokumenty złożyć nam w papierowej teczce z opisanym nazwiskiem i imieniem, kierunkiem studiów, drugiego stopnia oraz rodzajem studiów (stacjonarne lub niestacjonarne)

Link do strony umożliwiającej rekrutację na dowolny kierunek na naszej uczelni: https://rekrutacja.ujk.edu.pl/

Rejestracja trwa od 1 czerwca  do 7 lipca (na studia I stopnia) i do 21 lipca (na studia II stopnia)  (I nabór)

Masz pytania? Zadzwoń! (41) 349 7124, (41) 349 7111. Napisz! ilij@ujk.edu.pl, https://www.facebook.com/ujk.ilij

Dyżury Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Humanistycznego:

DYŻURY WYDZIAŁOWEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ WH na studia 2021/2022
 


CZERWIEC


1-30 czerwca godz. 9.00-14.30 dyżury pełnią sekretarze mailowo rekrutacjawh@ujk.edu.pl
oraz pod numerami telefonów   349–71–48   349–68–06    349–71–42; soboty – nieczynne


LIPIEC


1-9 lipca godz. 9.00-14.30 dyżury pełnią sekretarze mailowo rekrutacjawh@ujk.edu.pl
oraz pod numerami telefonów   349–71–48   349–68–06    349–71–42; soboty – nieczynne
SKŁADANIE DOKUMENTÓW: SALA NR 65
10-31 lipca: Od poniedziałku do piątku godzinach 9.00-15.00
soboty w godzinach 10.00-14.00


SIERPIEŃ


1-31 sierpnia godz. 9.00-14.30 dyżury pełnią sekretarze mailowo rekrutacjawh@ujk.edu.pl
oraz pod numerami telefonów   349–71–48   349–68–06    349–71–42; soboty – nieczynne


WRZESIEŃ


1-13 września godz. 9.00-14.30 dyżury pełnią sekretarze mailowo rekrutacjawh@ujk.edu.pl
oraz pod numerami telefonów   349–71–48   349–68–06    349–71–42; soboty – nieczynne
SKŁADANIE DOKUMENTÓW: SALA NR 65
14-30 września:  Od poniedziałku do piątku godzinach 9.00-15.00
soboty w godzinach 10.00-14.00

Numery telefonów do sekretarzy komisji: (041) 349 7148, (041) 349 6806, (041) 349 7142.
Numer telefonu do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, czynny tylko w czasie dyżurów: (41) 349-6868<< Powrót

Skip to content