Dyżury Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

https://whum.ujk.edu.pl/dyzury-wydzialowej-komisji-rekrutacyjnej-2/


Zapraszamy na studia

pierwszego stopnia – licencjackie:

drugiego stopnia – magisterskie:


***

Terminy:

I stopień

rejestracja od 2022-06-01 do 2022-07-10,

ogłoszenie wyników 2022-07-12,

składanie dokumentów od 2022-07-13 do 2022-07-18.

II stopień

rejestracja od 2022-06-01 do 2022-07-20,

ogłoszenie wyników 2022-07-22,

składanie dokumentów od 2022-07-23 do 2022-07-27.

 

Link do strony umożliwiającej rejestrację: https://rekrutacja.ujk.edu.pl/

 

***

Wymagane dokumenty

I stopień:

wydruk internetowego formularza (prawdziwość danych zawartych w formularzu, kandydat potwierdza własnoręcznym podpisem);

kserokopia świadectwa dojrzałości (wraz z oryginałem do wglądu, celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię);

1 fotografia kolorowaw wersji elektronicznej - jpg, 2cm x 2.5cm, 236 x 295 pikseli – poprzez formularz rejestracyjny;

1 fotografia papierowa zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (taka sama jak fotografia cyfrowa dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego);

oświadczenie przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody (dotyczy niepełnoletniego kandydata na studia) pobierz;

teczka wiązana A4 – biała;

(prosimy, aby dokumenty były złożone w papierowej teczce z opisanym nazwiskiem i imieniem, kierunkiem studiów, pierwszego stopnia oraz rodzajem studiów (stacjonarne lub niestacjonarne).

 

II stopień:

wydruk internetowego formularza (prawdziwość danych zawartych w formularzu, kandydat potwierdza własnoręcznym podpisem);

dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich (odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia) wraz z suplementem do dyplomu lub w przypadku jego braku inny dokument, pozwalający ustalić średnią ze studiów i wynik studiów;

1 fotografia kolorowa w wersji elektronicznej - jpg, 2cm x 2.5cm, 236 x 295 pikseli – poprzez formularz rejestracyjny;

1 fotografia papierowa zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (taka sama jak fotografia cyfrowa dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego);

teczka wiązana A4 - biała;

(prosimy, aby dokumenty złożyć nam w papierowej teczce z opisanym nazwiskiem i imieniem, kierunkiem studiów, drugiego stopnia oraz rodzajem studiów (stacjonarne lub niestacjonarne)

 

***

Składanie dokumentów:

od 13 do 27 lipca 2022 r., ul. Uniwersytecka 17, sala nr 65

poniedziałek - piątek w godz. 9.00-15.00

soboty w godz. 10.00-14.00

 

od 17 do 30 września 2022 r., ul. Uniwersytecka 17, sala nr 65

poniedziałek - piątek w godz. 9.00-15.00

soboty w godz. 10.00-14.00

 

***

Masz pytania? Zadzwoń! (41) 349 71 24, (41) 349 71 20. Napisz! ilij@ujk.edu.pl , https://www.facebook.com/ujk.ilij

 

***

DYŻURY WYDZIAŁOWEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO UJK na studia 2022/2023

Numer telefonu REKRUTACJA WH – 41 349 68 68; mail:  rekrutacjawh@ujk.edu.pl

 

CZERWIEC

1-30 czerwca godz. 9.00-14.30 dyżury pełnią sekretarze mailowo: rekrutacjawh@ujk.edu.pl

oraz pod numerami telefonów 41–349–71–42     41–349–71–06     41–349–71–10

soboty – nieczynne

 

LIPIEC

1-10 lipca godz. 9.00-14.30 dyżury pełnią sekretarze mailowo: rekrutacjawh@ujk.edu.pl

oraz pod numerami telefonów 41–349–71–42     41–349–71–06     41–349–71–10

soboty – nieczynne

 

SKŁADANIE DOKUMENTÓW: SALA NR 65

13-27 LIPCA

od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00

soboty w godzinach 10.00-14.00

 

28-29 lipca

9.00-14.30 dyżury pełnią sekretarze mailowo rekrutacjawh@ujk.edu.pl

oraz pod numerami telefonów 41–349–71–42     41–349–71–06     41–349–71–10

sobota – nieczynne

 

SIERPIEŃ

1-31 sierpnia godz. 9.00-14.30 dyżury pełnią sekretarze mailowo rekrutacjawh@ujk.edu.pl

oraz pod numerami telefonów 41–349–71–42     41–349–71–06     41–349–71–10

soboty – nieczynne

 

WRZESIEŃ

1-16 września godz. 9.00-14.30 dyżury pełnią sekretarze mailowo rekrutacjawh@ujk.edu.pl

oraz pod numerami telefonów 41–349–71–42     41–349–71–06     41–349–71–10

soboty – nieczynne

 

SKŁADANIE DOKUMENTÓW: SALA NR 65

17-30 WRZEŚNIA od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00 soboty w godzinach 10.00-14.00

 

Sekretarze:

  • dr Monika Bator (filologia polska, logopedia)
  • dr Katarzyna Nobis-Wlazło (lingwistyka stosowana)
  • dr Donata Wójcik (filologia germańska)
  • dr Jewgienij Zubkow (filologia angielska)

Nasz filmik promocyjny: https://www.youtube.com/watch?v=XdG4jGBYB88

ZAPRASZAMY!<< Powrót

Skip to content