Poradnia Językowa przy Instytucie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa


Serdecznie witamy Państwa na stronie Poradni Językowej ILiJ. Jeżeli mają Państwo wątpliwości, jak zgodnie z normą używać polszczyzny, mogą Państwo zadać pytanie. Odpowie na nie językoznawca – prof. Piotr Zbróg. Zachęcamy do skorzystania z naszej poradni.
Przed wysłaniem formularza prosimy sprawdzić, czy określona kwestia językowa nie została już omówiona na stronie https://ilij.ujk.edu.pl/poradnia-jezykowa/
W poradni nie podejmujemy się rozwiązywania zadań domowych, także nie rozstrzygamy kwestii prawnych lub urzędowych, które związane są z interpretacją językową.

O poradni

Poradnia Językowa została założona przez dra hab., prof. UJK Piotra Zbróga w 2014 roku przy Instytucie Filologii Polskiej (obecnie to Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa). Jej celem jest udzielanie bezpłatnych wskazówek użytkownikom języka, jak mówić i pisać po polsku.
Na łamach poradni można zadawać pytania dotyczące szczegółowych zagadnień dotyczących przede wszystkim współczesnej polszczyzny, między innymi o odmianę wyrazów (np. jak należy mówić: czy tą książkę, umią czy umieją), o ich wymowę (jak akcentować wyrazy typu matematyka, fizyka), o składnię (czy poprawne jest zdanie: Przynieś dla mnie cukierki), słowotwórstwa (czy poprawny jest czasownik wyparkować) albo o znaczenie (co dziś znaczy imiesłów dedykowany).
Odpowiedzi na pytania internautów zamieszczamy na stronie Poradni, wysyłamy także mailem bezpośrednio do adresatów. Najciekawsze zagadnienia prof. Piotr Zbróg omawia także w programach językowych na antenie Radia Kielce („Rozprawy z językiem”) oraz w TVP 3 Kielce („Bezbłędnie”).

Jak zadać pytanie

W celu rozstrzygnięcia problemu językowego prosimy wypełnić formularz, znajdujący się tu:

https://ilij.ujk.edu.pl/formularz-poradni-jezykowej/

Jeżeli Państwo chcą, aby odpowiedź wysłano także bezpośrednio do Państwa, prosimy o podanie swego adresu mailowego.<< Powrót

Skip to content