Poradnia Logopedyczna "Verbum"


Logo Poradni Logopedycznej "Verbum"

Logo naszej poradni zaprojektował: Miłosz Jędrzejewski, finalista konkursu naukowego Explory w 2019 r., podopieczny  dr Ewy Boksy, a obecnie student medycyny w Gdańsku, natomiast nazwę  wymyśliła dr hab. Anna Wileczek, prof. UJK.

Kilka słów o Poradni Logopedycznej „Verbum”:

 1. Poradnia Logopedyczna „Verbum” została założona przez pracowników Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Działa przy współpracy Zakładu Komunikacji Językowej i Zakładu Badań nad Dyskursem, współpracuje również z poradniami i gabinetami logopedycznymi województwa świętokrzyskiego, takimi jak: Ośrodek Wczesnej Interwencji PSONI Kielce, Przychodnia dla Rodziny-Poradnia Logopedyczna, Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Dzieci i Młodzieży w Centrum Medycznym Zdrowie, Centrum Logopedyczno- Terapeutyczne w Busku Zdroju, LogoMang Małgorzata Angielska Kielce oraz stowarzyszeniami i fundacjami: Stowarzyszenie na rzecz Osób z Autyzmem i Zaburzeniami Pokrewnymi „Otwórzmy świat” w Starachowicach, Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Kielcach, Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci i Przeciwdziałania Patologiom „Plusik” w Kostomłotach.
 2. W ramach działalności punktu można uzyskać konsultację stacjonarną lub zdalną
  z zakresu profilaktyki, diagnozy i rehabilitacji logopedycznej. Nasze porady mogą dotyczyć:
 • różnorodnych zaburzeń komunikacji językowej,
 • opóźnionego rozwoju mowy,
 • spektrum autyzmu,
 • oligofazji,
 • afazji dziecięcej,
 • afazji dorosłych,
 • nauki czytania metodą sylabową,
 • wczesnej interwencji logopedycznej,
 • terapii dzieci i dorosłych z wadą zgryzu,
 • dysfagii,
 • zaburzeń karmienia.
 1. Bezpłatnych porad udzielają – pracownicy ILIJ UJK: dr Ewa Boksa, neurologopeda (koordynator punktu); dr Agnieszka Rosińska- Mamej, logopeda; dr Karolina Pożoga, neurologopeda,; dr hab. Danuta Grzesiak-Witek prof. UJK, neurologopeda; dr Magdalena Płusa – logopeda; dr hab. Joanna Senderska prof. UJK - logopeda
 2. Kontakt:

Telefon: 041 349 71 15 (od 16. 00 -do 17.00)

Adres: Zakład Komunikacji Językowej, Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK, ul. Uniwersytecka 17, 25-406 Kielce.

Zapraszamy!<< Powrót

Skip to content