Publikacje do pobrania

(otwarty dostęp)Wprowadzenie do analizy składniowej
na przykładzie wypowiedzeń reportażowychJęzyk w przestrzeni literackiej, medialnej, politycznejHomo PoliticusРУССКИЕ ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ
в современном обыденном метадискурсе


 


Słownik gwary opoczyńskiej


Materiały dźwiękowe:

Całość na oddzielnej stronie


W świecie rzeczy i dosłownościHomo economicus


Książka: Homo Economicus


W kręgu języka i kulturyConfuences of Literature History
and CinemaWybrane aspekty badań
nad normą językowąKultura Pierwszej Rzeczpospolitej
w poezji Jacka KaczmarskiegoZ problematyki badań literaturoznawczychW kręgu zagadnień literatury powszechnejSystem i norma w perspektywie lingwistycznejJęzyk w komunikowaniu i dyskursieW przestrzeni języka 

R. Gryz, M. Wójcik (red.), Homo Homini Res Sacra. Dokumentacja historyczna spotkań w Centrum Dialogu w Paryżu (1973-1989), t. 1: grudzień 1973 – kwiecień 1975, 2019, cena 84,00 zł
Okładka, Homo Homini Res Sacra, Ryszard Gryz, Mirosław Wójcik red.
Ryszard Gryz, Mirosław Wójcik (red.)
, Homo Homini Res Sacra. Dokumentacja historyczna spotkań  w Centrum Dialogu w Paryżu (1973-1989), t. 1: grudzień 1973 – kwiecień 1975, 2019, 520 s., format 24,6×19,0 cm, ISBN 978-83-7133-771-0, cena 84,00 zł, plik PDF publikacji: Homo Homini Res Sacra
Tematyka niniejszej dwutomowej edycji dotyczy wyników naukowych osiągnięć środowiska polskiej Emigracji na Zachodzie w okresie panowania ustroju komunistycznego w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
Nowatorski charakter publikacji, będącej efektem autorskich prac badawczych i naukowych ustaleń, polega na krytycznym opracowaniu i upowszechnieniu interdyscyplinarnej problematyki wykładów zaprezentowanych podczas cyklicznych i wieloletnich spotkań zorganizowanych przez ośrodek Centre du Dialogue w Paryżu.
Wykładowcy Centrum Dialogu w Paryżu byli często typowymi ludźmi renesansu i reprezentowali różne dyscypliny wiedzy oraz nauki, a także towarzystwa i ośrodki naukowe na całym świecie (Berkeley, Cambridge, Genewa, Leuven, Ottawa, Sorbona, Yale).
Byli oni laureatami prestiżowych nagród, wyróżnień i otrzymali najwyższe odznaczenia, w tym Nagrodę Nobla i inne (nagroda Fundacji Jurzykowskiego w Nowym Jorku, włoska nagroda im. Ignazio Silone, francuski Order Sztuk Pięknych i Literatury, belgijski Order Leopolda II, Komandoria Palm Akademickich Republiki Francuskiej, Wielki Krzyż Zasługi Republiki Federalnej Niemiec).
Tworzyli oryginalne dzieła, należąc do znanych szkół naukowych (np. prof. Krzysztof Pomian – warszawska szkoła historii idei; Zygmunt Mycielski – polska szkoła kompozytorska).
Twórcy i artyści występujący przed publicznością w Paryżu tworzyli krąg modernistycznych kierunków kultury XX wieku, a w swych dziedzinach należeli do przedstawicieli awangardy europejskiej.

R. Gryz, M. Wójcik (red.), Homo Homini Res Sacra. Dokumentacja historyczna spotkań w Centrum Dialogu w Paryżu (1973-1989), t. 2: maj 1975 – maj 1977, 2020, cena 90,30 zł.
Okładka, Homo Homini Res Sacra, tom 2, Ryszard Gryz, Mirosław Wójcik red.Ryszard Gryz, Mirosław Wójcik (red.), Homo Homini Res Sacra.
Dokumentacja historyczna spotkań w Centrum Dialogu w Paryżu (1973-1989), t. 2: maj 1975 – maj 1977, 2020, 563 s., format 24,6×19,0 cm, ISBN 978-83-7133-847-2, cena 90,30 zł, plik PDF publikacji: Homo Homini Res Sacra Niniejsza publikacja stanowi drugi tom edycji źródeł związanych z działalnością i spotkaniami organizowanymi przez Centrum Dialogu w Paryżu w latach 1975-1977. Założoną i zrealizowaną ideą twórców ośrodka była otwarta debata o wolności i humanistycznym dziedzictwie Polski i Polaków we współczesnym świecie. W pierwszych latach istnienia pallotyńskiego Centrum Dialogu wykłady zaprezentowali w kolejności chronologicznej: Zbigniew Herbert, Jerzy Turowicz, Czesław Miłosz, Stefan Kisielewski, Roman Palester, Mieczysław Krąpiec, Wojciech Skalmowski, Jan Błoński, Kazimierz Brandys, Włodzimierz Sedlak, Jerzy Starnawski, Adam Michnik i Andrzej Micewski. Tylko w czasach istnienia PRL w paryskim Centrum Dialogu zorganizowano około stu osiemdziesięciu odczytów, dyskusji i wieczorów autorskich. Niniejsza edycja paryskich spotkań została przygotowana przez zespół badawczy złożony głównie z pracowników naukowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Głównym celem omawianej serii edytorskiej jest oddanie czci wszystkim, którzy przyczynili się sto lat temu do odzyskania niepodległości przez Polskę oraz uwiecznienie polskiego dziedzictwa kulturowego na Obczyźnie. Dorobek intelektualny wynikający z działalności Centrum Dialogu jest istotnym rozdziałem dziejów polskiej emigracji XX wieku. Założono, że przedsięwzięciu będzie kontynuowane w kolejnych tomach.
Publikacja adresowana jest do historyków polskiej emigracji w XX wieku, krytyków i historyków współczesnej literatury polskiej oraz do badaczy dziedzictwa kulturowego Polski w XX wieku.<< Powrót

Skip to content