O nas


W 2019 roku (po wprowadzeniu ustaleń „Konstytucji dla Nauki”) podjęto decyzję o połączeniu Instytutu Filologii Polskiej z Instytutem Filologii Obcych i powstaniu dwudyscyplinowego Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa. Nowa jednostka buduje swoją pozycję w świecie naukowym i dydaktycznym, korzystając z doświadczeń i dorobku Instytutów, na bazie których została stworzona.

            Instytut Filologii Polskiej powstał w 1969 roku jako jedna z pierwszych jednostek wchodzących w skład Wydziału Humanistycznego Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Kielcach. Twórcą i pierwszym dyrektorem Instytutu był znany polski językoznawca, autor wielu szkolnych podręczników, prof. dr hab. Michał Jaworski (1974-1987). W kolejnych latach za kształt i rozwój Instytutu odpowiadali: prof. dr hab. Zdzisław Jerzy Adamczyk (1987-1991, 1996-2002), prof. dr hab. Czesław Bartula (1991-1993); prof. dr hab. Ireneusz Bobrowski (1993-1996), prof. dr hab. Marek Ruszkowski (2002-2005), dr hab. Marzena Marczewska prof. UJK (2005-2008), prof. dr hab. Barbara Greszczuk (2008-2012), prof. dr hab. Piotr Zbróg (2012-2019).

        Instytut Filologii Obcych rozpoczął funkcjonowanie od roku akademickiego  2011/2012. Powstał  w wyniku połączenia Instytutu Filologii Rosyjskiej oraz Samodzielnego Zakładu Neofilologii. Pierwszym dyrektorem Instytutu był dr hab. Kazimierz Luciński prof. UJK. Tradycja kształcenia na filologii rosyjskiej sięga jednak początków UJK, czyli 1969 roku. Rusycystyka była  (oprócz filologii polskiej) jednym z pierwszych utworzonych na uczelni kierunków.  Kształcenie na anglistyce i germanistyce rozpoczęło się w roku 1990, gdy powstało Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, przekształcone sześć lat później w Zakład Neofilologii, kierowany przez dra hab. Andrzeja Diniejkę.

      Od listopada 2019 roku dyrektorem przekształconego Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa jest dr hab. Marzena Marczewska prof. UJK.

            Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa prowadzi obecnie studia licencjackie na 5 kierunkach (filologia polska, logopedia, lingwistyka stosowana, filologia angielska, filologia germańska), magisterskie (filologia polska, lingwistyka stosowana, filologia angielska, filologia germańska) i doktoranckie (w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa). Oferujemy również studia podyplomowe: logopedia ogólna, copywriting.

      Instytut zatrudnia 109 nauczycieli akademickich (w Kielcach, Sandomierzu i Piotrkowie Trybunalskim). Jednostka aktywnie współpracuje z działającym na Wydziale Humanistycznym Centrum Kultury i Języka Polskiego (CKiJP: https://centrum.ujk.edu.pl/), kształcącym studentów obcokrajowców w zakresie języka polskiego, kultury i historii Polski.<< Powrót

Skip to content