Szkoła doktorska


Szkoła doktorska


Serdecznie zapraszamy naszych absolwentów do kontynuowania studiów w  Szkole Doktorskiej UJK. Prowadzimy kształcenie w 4 sekcjach  dziedzinowych, w tym w sekcji humanistycznej obejmującej 3 dyscypliny:  historię, językoznawstwo i literaturoznawstwo. Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej rozpoczyna się 1 lipca 2020 r.

https://sd.ujk.edu.pl/


Zapisz się tutaj