Badania naukowe w dyscyplinie językoznawstwo


W Instytucie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa w dyscyplinie językoznawstwo prowadzone są badania naukowe w Zakładach: Komunikacji Językowej, Językoznawstwa Synchronicznego i Diachronicznego oraz Badań nad Dyskursem.

Pracownicy Zakładu Komunikacji Językowej zajmują się m.in. badaniami społecznego postrzegania różnych aspektów poprawności językowej, czynników oddziałujących na skuteczną komunikację oraz zakłócających jej przebieg (związanych z zaburzeniami mowy dzieci oraz osób dorosłych), kompetencji posługiwania się językami specjalistycznymi (takimi jak: język urzędowy, prawny, prawniczy, biznesowy, polityki), językowego obrazu świata czy komunikacji w grupach polityki, administracji, dydaktyki, mediów.

Zakład Językoznawstwa Synchronicznego i Diachronicznego koncentruje swoje badania wokół leksykografii języka polskiego, rosyjskiego, angielskiego, metodologii badań dyskursywnych, kognitywno-lingwistycznych, etnolingwistycznych, rosyjskiego, ukraińskiego i polskiego dyskursu publicznego oraz etnicznego obrazu świata, precedensów kognitywnych w twórczości artystycznej, terminologii medycznej, przekładów tytułów filmowych, a także opracowań semantycznych konstrukcji dopełnieniowych w języku polskim.

Zakład Badań nad Dyskursem zajmuje się analizą dyskursu z perspektywy socjolingwistyki, etnolingwistyki, edukacji, przekładoznawstwa, pragmatyki oraz stylistyki. Pracownicy z grupy polonistów, anglistów i germanistów poszukują związków języka z rzeczywistością pozajęzykową w kulturowych i społecznych aspektach, w których dyskurs stanowi system znaczeń określający zaangażowanie, relacje, tożsamość podmiotów i przedmiotów.<< Powrót

Skip to content