Zakład Językoznawstwa Synchronicznego i Diachronicznego


Kierunki badań

Badania leksykologiczne języka polskiego, rosyjskiego i angielskiego w różnych aspektach językoznawstwa.

Metodologia badań dyskursywnych, kognitywno-lingwistycznych oraz etnolingwistycznych

Dyskurs publiczny rosyjski, ukraiński i polski.

Etniczny obraz świata rosyjski, ukraiński i polski oraz jego odzwierciedlenie w dyskursie.

Precedensy kognitywne w twórczości artystycznej.

Terminologia medyczna (perspektywa diachroniczna i stan obecny), konceptualizacja choroby, dyskurs medyczny (przemiany uwarunkowane historycznie)

Przekład tytułów filmowych, toponomastyka

Polska leksykografia gwarowa.

Badania świadomości językowej mieszkańców wsi.

Język pisarzy.

Glottodydaktyka polonistyczna.

Opracowanie semantycznej charakterystyki konstrukcji dopełnieniowych (komplementarnych) w języku polskim.

Język Józefa Weyssenhoffa,  polszczyzna na dawnych Kresach północno-wschodnich, słownictwo myśliwskie.

Kontakt

Uniwersytecka 17

25-406 Kielce

Pokoje:  223, 230

Tel.  41 349 71 26

 

Kierownik

dr hab. Martyna Król-Kumor, prof. UJK

 << Powrót

Skip to content