ZAKŁAD BADAŃ NAD DYSKURSEMKierunki badań 

Zakład Badań nad Dyskursem grupuje językoznawców: polonistów, anglistów i germanistów, którzy prowadzą badania nad dyskursem w nachyleniu socjolingwistycznym, etnolingwistycznym, edukacyjnym, przekładoznawczym, pragmatycznojęzykowym i stylistycznofunkcjonalnym. Ogląd badawczy obejmuje szeroko rozumiany związek języka z rzeczywistością pozajęzykową w różnych aspektach społecznych i kulturowych, w których dyskurs jawi się jako system znaczeń określający zaangażowanie, relacje, tożsamość podmiotów i przedmiotów.

Szczegółowe kierunki badań to: socjolingwistyka, pragmatyka językowa, lingwistyka tekstu, lingwistyka stosowana, lingwistyka kulturowa, komunikacja międzykulturowa, dyskurs społeczny i międzykulturowy, analiza dyskursu, analiza gatunków mowy (w tym specjalistycznych), teoria i praktyka przekładu.

Kierownik zakładu 
dr hab. prof. UJK Anna Wileczek,
ORCID: 0000-0002-9851-6114

 
Członkowie zakładu
dr hab. Alicja Gałczyńska prof. UJK,
ORCID: 0000-0001-9170-9442
dr hab. Marzena Marczewska prof. UJK ,
ORCID: 0000-0002-2796-1317
dr hab. Joanna Senderska, prof. UJK
ORCID: 0000-0003-3898-5805
dr hab. Roman Starz, prof. UJK
ORCID: 0000-0001-9480-850X

dr Anna Bąk-Średnicka,
ORCID: 0000-0001-8932-659X
dr Sylwia Hlebowicz,
ORCID: 0000-0002-0417-621X
mgr Marta Kwaśniewska,
ORCID: 0000-0003-2304-6426
dr Hanna Mijas,
ORCID: 0000-0001-8256-7569
dr Katarzyna Ostrowska,
ORCID: 0000-0001-9638-0308
dr Michał Robak,
ORCID: 0000-0003-0305-9705

dr Agnieszka Rosińska-Mamej,
ORCID: 0000-0003-4865-5359
mgr Anita Jagun,
ORCID: 0000-0001-7209-7372
mgr Bartosz Sowiński,
ORCID: 0000-0001-9301-6121


Dane adresowe 
Zakład Badań nad Dyskursem 
Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK 
Uniwersytecka 17
25-406 Kielce  
Pokój: 223
Tel. (41) 349-7126<< Powrót

Skip to content