ZAKŁAD BADAŃ NAD DYSKURSEMKierunki badań 

Zakład Badań nad Dyskursem grupuje językoznawców: polonistów, anglistów i germanistów, którzy prowadzą badania nad dyskursem w nachyleniu socjolingwistycznym, etnolingwistycznym, edukacyjnym, przekładoznawczym, pragmatycznojęzykowym i stylistycznofunkcjonalnym. Ogląd badawczy obejmuje szeroko rozumiany związek języka z rzeczywistością pozajęzykową w różnych aspektach społecznych i kulturowych, w których dyskurs jawi się jako system znaczeń określający zaangażowanie, relacje, tożsamość podmiotów i przedmiotów.

Szczegółowe kierunki badań to: socjolingwistyka, pragmatyka językowa, lingwistyka tekstu, lingwistyka stosowana, lingwistyka kulturowa, komunikacja międzykulturowa, dyskurs społeczny i międzykulturowy, analiza dyskursu, analiza gatunków mowy (w tym specjalistycznych), teoria i praktyka przekładu.

Kierownik zakładu 
Dr hab. Anna Wileczek, prof. UJK
ORCID: 0000-0002-9851-6114

 
Członkowie zakładu 
dr Renata Abramczyk
ORCID: 0000-0002-0161-9054
dr hab. Alicja Gałczyńska, prof. UJK
ORCID: 0000-0001-9170-9442
dr hab. Marzena Marczewska, prof. UJK
ORCID: 0000-0002-2796-1317
dr hab. Danuta Grzesiak-Witek
ORCID: 0000-0001-6959-9304
dr Aleksandra Matysiak
ORCID: 0000-0002-7124-0453
dr Anna Bąk-Średnicka
ORCID: 0000-0001-8932-659X
mgr Marta Kwaśniewska
ORCID: 0000-0003-2304-6426
dr Katarzyna Ostrowska
ORCID: 0000-0001-9638-0308
dr Hanna Mijas
ORCID: 0000-0001-8256-7569
dr Urszula Niekra
ORCID: 0000-0002-7684-9516

dr Agnieszka Rosińska-Mamej
ORCID: 0000-0003-4865-5359
dr hab. Joanna Senderska, prof. UJK
ORCID: 0000-0003-3898-5805

mgr Bartosz Sowiński
ORCID: 0000-0001-9301-6121

dr hab. Roman Starz, prof. UJK
ORCID: 0000-0001-9480-850X

dr Julita Woźniak
ORCID: 0000-0002-2691-1609
 
Dane adresowe 
Zakład Badań nad Dyskursem 
Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK 
Uniwersytecka 17
25-406 Kielce  
Pokój: 223
Tel. (41) 349-7126

<< Wstecz

Skip to content