dr hab. Joanna Senderska prof. UJK


dr hab. prof. UJK Joanna Senderska (zdjęcie)

ORCID: 0000-0003-3898-5805

Doktor habilitowany nauk humanistycznych o specjalności językoznawstwo, profesor UJK, kierownik studiów doktoranckich w dyscyplinie językoznawstwo. 

Zainteresowania naukowe: 

składnia języka polskiego, polszczyzna współczesna, komunikacja językowa, dyskurs internetowy. 

Wybrane publikacje:

Monografie

 • Zdania względne w historii polszczyzny, Kielce 2013. 
 • „Maniaczki” w Sieci. O języku i komunikacji wybranych kobiecych społeczności online, Kielce 2017. 

Redakcja wieloautorskich monografii naukowych

 • Komunikacja niełatwa, czyli o tym, co przeszkadza w skutecznym porozumiewaniu się, Kraków 2014 (współredakcja: Agnieszka Rosińska-Mamej). 
 • Język – człowiek – świat. Różne aspekty komunikacji międzyludzkiej, Kielce 2016 (współredakcja: Ewa Boksa, Agnieszka Rosińska-Mamej). 
 • Język – umysł – ciało. Zaburzenia komunikacji językowej o różnym podłożu, Kielce 2017 (współredakcja: Ewa Boksa, Agnieszka Rosińska-Mamej). 
 • Types of discourse via applied research, Kielce 2019 (współredakcja: Irina Oukhvanova).  

 
Artykuły naukowe

 • Ewangelizator, ewangelista, „Język Polski” LXXXVII, 2007, s. 341–344. 
 • Nowe znaczenia wyrazów klimat i klimatyczny, „Język Polski” LXXXIX,  2009, s. 32–37. ISSN 0021-6941 
 • Wzbogacanie leksyki środowiskowej na przykładzie wybranych odmian socjolektalnych polszczyzny, „Respectus Philologicus”, nr 20 (25), 2011, s. 181–191. 
 • Uwagi na temat szyku konstrukcji ze zdaniami względnymi w tekstach staropolskich, „Polonica” XXXII, 2012, s. 241–248.  
 • O pewnych staro i średniopolskich strukturach składniowych z zaimkiem względnym, „Język Polski” XCIII, 2013, s. 105–114. 
 • Słownictwo miłośników kotów (uwagi na podstawie wypowiedzi użytkowników tzw. forów prozwierzęcych), [w:] Słownictwo specjalistyczne i specjalne w komunikacji, red. M. Jodłowiec, A. Tereszkiewicz, Kraków 2013, s. 133–142. 
 • Zdania względne w dobie średniopolskiej, „Polonica” XXXIII, 2014, s. 327–342. 
 • Wirtualna społeczność polskich „stanikomaniaczek” jako wspólnota dyskursu, „Respectus Philologicus”,  nr 27 (32), 2015, s. 85–92. 
 • O języku użytkowników forum Miau.pl (wprowadzenie w problematykę), „Roczniki Humanistyczne”, nr 46, 2017, s. 55–68. 
 • Dyskurs o pielęgnacji i upiększaniu kobiecego ciała w polskiej blogosferze, [w:] red. P. Zbróg, Język w komunikowaniu i dyskursie, Kielce 2019, s. 251–263. 
 • Przyswajanie języka w zespole Aspergera, „Poradnik Językowy” 2019, nr 2, s. 38–51. 
 • Obraz osoby z zaburzeniem ze spektrum autyzmu w literaturze popularnej (na przykładzie bohatera powieści Jodi Picoult W naszym domu), „Respectus Philologicus” 37 (42), 2020, s. 114–126. 

 

Kontakt 
joanna.senderska@ujk.edu.pl << Powrót

Skip to content