Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej – Mgr Justyny Szajnowskiej-Borkowskiej

OGŁOSZENIE Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa oraz Rada Naukowa Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują, że w dniu 11. 12. 2023 r. o godz. 11.00 w Instytucie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa, przy ulicy Uniwersyteckiej 17, w sali nr 70 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej: mgr Justyny Szajnowskiej-Borkowskiej Dyskursy katolicki […]

Czytaj więcej

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej – Mgr Patrycji Kubichy

Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa oraz Rada Naukowa Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują, że w dniu 23.11.2023 r. o godz. 13:00 w Instytucie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa, przy ulicy Uniwersyteckiej 17, w sali 70  odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Patrycji Kubichy A Pragmatic Analysis of the Content […]

Czytaj więcej

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej – Mgr Marzeny Samojlik-Podolskiej

Kielce, 26.10.2023 r.   O G Ł O S Z E N I E           Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa oraz Rada Naukowa Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują, że w dniu 09.11.2023 r. o godz. 12:00 w Instytucie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa, przy ulicy Uniwersyteckiej 17, w sali nr […]

Czytaj więcej

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej – Mgr Marty Kwaśniewskiej

Kielce, 05.09. 2023 r.   ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE  ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W FORMIE ZDALNEJ Dyrekcja Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa oraz Rada Naukowa Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują, że w dniu 28.09.2023 r. o godz. 12:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty Kwaśniewskiej Metafory konceptualne dotyczące (zmiany) klimatu w […]

Czytaj więcej

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej – Mgr. Michała Robaka

Kielce, 02. 02. 2023 r.   ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE  ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W FORMIE ZDALNEJ Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa oraz Rada Naukowa Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują, że w dniu 20.02.2023 r.  o godz. 11:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Michała Robaka Wariacyjne modele integracji […]

Czytaj więcej

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej – Mgr. Piotra Czajkowskiego

Kielce, 02.01.2023 r.   ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W FORMIE ZDALNEJ Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa oraz Rada Naukowa Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują, że w dniu 23.01.2023 r.  o godz. 13:30 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Czajkowskiego Analiza onomazjologiczna ekspresywów werbalnych w […]

Czytaj więcej
Skip to content