Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej – Mgr Moniki Jaworskiej

Kielce, dnia 06.03.2024 r. O G Ł O S Z E N I E           Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa oraz Rada Naukowa Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują, że w dniu 15.04.2024 r. o godz. 11.00 w Instytucie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa, przy ulicy Uniwersyteckiej 17, w sali nr […]

Czytaj więcej

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej – Mgr Kingi Cieniak-Mroziak

Kielce, dnia  11. 01. 2024 r. O G Ł O S Z E N I E           Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa oraz Rada Naukowa Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują, że w dniu  08. 02. 2024 r. o godz. 12.00  w Instytucie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa, przy ulicy Uniwersyteckiej […]

Czytaj więcej

Zawiadomienie o odwołaniu publicznej obrony rozprawy doktorskiej – Mgr Kingi Cieniak-Mroziak

uprzejmie informujemy, iż z przyczyn niezależnych obrona doktorska mgr Kingi Cieniak-Mroziak „Moje pisanie tak naprawdę wyniknęło z tęsknoty i żalu” – twórczość powieściowa Wiesława Jażdżyńskiego nie odbędzie się w zaplanowanym terminie 11.01.2024 r. W najbliższym czasie poinformujemy o nowym terminie obrony.

Czytaj więcej

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej – Mgr Justyny Szajnowskiej-Borkowskiej

OGŁOSZENIE Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa oraz Rada Naukowa Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują, że w dniu 11. 12. 2023 r. o godz. 11.00 w Instytucie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa, przy ulicy Uniwersyteckiej 17, w sali nr 70 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej: mgr Justyny Szajnowskiej-Borkowskiej Dyskursy katolicki […]

Czytaj więcej

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej – Mgr Patrycji Kubichy

Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa oraz Rada Naukowa Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują, że w dniu 23.11.2023 r. o godz. 13:00 w Instytucie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa, przy ulicy Uniwersyteckiej 17, w sali 70  odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Patrycji Kubichy A Pragmatic Analysis of the Content […]

Czytaj więcej

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej – Mgr Marzeny Samojlik-Podolskiej

Kielce, 26.10.2023 r.   O G Ł O S Z E N I E           Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa oraz Rada Naukowa Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują, że w dniu 09.11.2023 r. o godz. 12:00 w Instytucie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa, przy ulicy Uniwersyteckiej 17, w sali nr […]

Czytaj więcej
Skip to content