Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej – Mgr Kingi Cieniak-Mroziak

Kielce, dnia  11. 01. 2024 r.

O G Ł O S Z E N I E

          Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa oraz Rada Naukowa Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują, że w dniu  08. 02. 2024 r. o godz. 12.00  w Instytucie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa, przy ulicy Uniwersyteckiej 17, w sali nr 58  odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

mgr Kingi Cieniak-Mroziak

„Moje pisanie tak naprawdę wyniknęło z tęsknoty i żalu” – twórczość powieściowa Wiesława Jażdżyńskiego

 

Promotor:

  • Dr hab. Iwona Mityk prof. UJK – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. Krzysztof Biliński – Uniwersytet Wrocławski
  • Dr hab. Jan Wolski prof. UR - Uniwersytet Rzeszowski
  • Dr hab. Anna Tryksza - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

Recenzje, streszczenie oraz  rozprawa doktorska zostały zamieszczone na stronie:
https://bip.ujk.edu.pl/mgr_kinga_cieniak-mroziak.html<< Powrót

Skip to content